in English
 
 
Suomen kielen linjan tutkintorakenne

Tavoitteet

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen yhteisen perusopintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa tieteenalasta sellaiset perustiedot, joita voi hyödyntää opinnoissa ja työelämässä. Tieto- ja taitotavoitteina ovat kielen teoreettisen tarkastelun perusteet, suomen kielen rakenteen ja sanaston pääpiirteet, tekstiammattilaisen valmiudet sekä perustiedot uralilaisesta kielikunnasta.

Perusopintojaksoja suoritetaan enimmäkseen tenttimällä luentokursseja ja laatimalla harjoitustöitä, mutta useat suomen kielen opintojaksot on mahdollista suorittaa myös kirjatentteinä. Pienryhmäopetusta ei kuitenkaan yleensä voi korvata kirjallisuudella, vaan pienryhmäopetukseen on osallistuttava aktiivisesti. Opintojen alkuvaiheessa on suhteellisen paljon perustavaa pienryhmäopetusta.

Suomen kielen aineopintokokonaisuuden tarkoituksena on syventää tieteenalan perustietoja ja laajentaa osaamista myös erityisaloille. Aineopinnoista opiskelija saa pohjan syventäviin opintoihin, mutta kandidaattivaihe ja aineopinnot tähtäävät erityisesti tieteellisen tiedon käyttämisen ja hyödyntämisen opiskeluun. Aineopinnot ovat tärkeä pohja, josta opiskelija kasvaa suomen kielen asiantuntijaksi. Tieto- ja taitotavoitteina ovat suomen kielen rakenteen syvempi ymmärtäminen, suomen kielen kehityksen ja vaihtelun tunteminen, suomen kielen suhde sukukieliin, kielitieteellisen ajattelun kehittyminen sekä kyky kielitieteellisten tutkimusten hyödyntämiseen. 

Suomen kielen syventävien opintojen tarkoitus on antaa opiskelijalle hyvä yleiskuva suomen kielen tutkimuksen osa-alueista, valmiudet käyttää ja tulkita kriittisesti oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja muuta tutkimustietoa sekä kyky tuottaa ja esittää itsenäisesti uutta tietoa fennistiikan alalta. Tieto- ja taitotavoitteina ovat tärkeimpien fennististen tutkimussuuntien ja tutkimusten sisällöllinen tuntemus, syventyminen erikoisaloihin ja omaan tutkimusalaan sekä fennougristiikkaan ja yleiseen kielitieteeseen. 

Sisältö

Suomen kielen linjan tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvä yleiskuva suomen kielen tutkimuksen osa-alueista ja valmiudet hyödyntää, arvioida kriittisesti ja tuottaa itsenäisesti uutta tietoa fennistiikan alalta. Opinnoissa perehdytään tärkeimpiin fennistisiin tutkimussuuntiin ja syvennytään erikoisaloihin ja omaan tutkimusalaan.

Suomen kielen opinnot sopivat pohjakoulutukseksi tutkijoille, yliopiston opettajille ja esimerkiksi ammatti- ja aikuiskasvatukseen sekä kirjasto-, tiedotus-, ja kustannusalan tehtäviin. Huomattava osa suomen kielen pääaineopiskelijoista kouluttautuu opettajiksi. Peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi tähtäävän aineyhdistelmässä tulee olla lisäksi kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede sekä opettajan pedagogiset opinnot ja viestintäopinnot (kevääseen 2012 asti puheopin tutkinto). 

 

 
 

 

 

 
Asiasana:
Tagit: