in English
 
 
Opiskelijaksi


PÄÄ- JA SIVUAINEVALINTA

PÄÄAINEVALINTA 

 


Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen pääaineopinto-oikeuden voi saada valintakokeessa, joka järjestetään yhteistyössä muiden Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden kanssa.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen kokeessa ei ole kielikohtaista osiota, vaan valintakokeena toimii kokeen yhteinen osio keskiviikkona 9.5.2018 klo 900 - 11.00, ls. IX, X (laitosrakennus Naura) ja XXI, XXII (laitosrakennus Agora). 

Yhteiseen koeosioon luetaan
Krista Ojutkangas - Meri Larjavaara - Matti Miestamo - Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.

Kokeessa vastataan 25 erillistä kohtaa sisältävään monivalintatehtävään. Jokaisessa kohdassa on neljä vaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineessa kaksi pistettä. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada maksimissaan 50 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen on hakijan saatava monivalintatehtävästä väintään 24 pistettä.

 

Ks. tarkemmin oikeanpuoleisen palkin linkeistä.

.

SIVUAINEVALINTA

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuainekiintiö on 36. Oppiaineessa on suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja; sivuaineen opinto-oikeuden saaneet ilmoittavat linjavalintansa syyslukukauden alussa. Sivuaineoikeuden voi saada osallistumalla kirjatenttiin SUKU0008 Perustietoa suomen kieliopista ja kielitieteestä, joka pidetään tiistaina 28.8.2018 klo 9.00 - 11.00, ls.X (laitosrakennus Natura). 
 
Kirjatenttiin ilmoittaudutaan Nettiopsun välityksellä. Ellei hakija pääse ilmoittautumaan Nettiopsun kautta, ilmoittautumisen voi hoitaa s-postitse oppiaineen toimistoon osoitteella hanpaju (at) utu.fi. Ilmoittautuminen päättyy tenttiä edeltävänä päivänä klo 16.00.
 
Tenttiin luetaan:
Krista Ojutkangas - Meri Larjavaara - Matti Miestamo - Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.
 
Tentti koostuu monivalinatehtävistä, ja hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava vähintään puolet enimmäispisteistä (25/50). Vastausaika on kaksi tuntia. Tentissä parhaiten menestyneet saavat sivuaineoikeuden; kaikki osallistujat saavat hyväksytystä suorituksesta 2 op, jotka sijoitetaan vapaisiin opintoihin:
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit: