in English
 
 
Opintojen ohjaus ja neuvonta

Opiskelijoiden kannattaa tutustua itsenäisesti opinto-oppaaseen ja oppiaineen/yliopiston kotisivuihin, joilta löytyy runsaasti tietoa opinnoista ja opiskelijaelämästä. Oppiaineen henkilökunnalta voi kuitenkin myös kysyä neuvoa kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. 

Pääsääntönä on, että tiettyyn opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä opintojaksosta vastaavan opettajan puoleen (tieto tästä löytyy opetusohjelmasta intranetin puolelta). Henkilökuntaa kannattaa lähestyä joko vastaanottoaikana tai sähköpostin välityksellä. Vastaanottoajat ja sähköpostiosoitteet löytyvät henkilökunnan yhteystiedoista.


Oppiaineen opintoneuvonta

Oppiaineen opettajatuutori auttaa opiskelijoita kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Jos siis et tiedä, keneen ottaa jossakin asiassa yhteyttä, ota yhteyttä opettajatuutoriin, joka vastaa kysymykseesi tai ohjaa sinut oikealle henkilölle.

Pääaineen opettajatuutorin kanssa tehdään HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen alussa. Opettajatuutori auttaa opiskelijaa oppiaineen toimintaan ja tieteelliseen elämään liittyvissä kysymyksissä.

 

Opiskelijatuutorit

Opiskelijatuutoreihin tutustutaan tiedekunnan uusien opiskelijoiden johdantokurssilla.Opiskelijatuutorit opastavat uusia opiskelijoita ensimmäisenä syksynä opiskelijaelämään ja opiskeluun liittyvissä käytännöissä.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen uusien opiskelijoiden kannattaa tutustua myös linjojen ainejärjestöjen, Kanta ry:n ja Sugri ry:n toimintaan.

 

Tiedekunnan opintoneuvoja ja opintopäällikkö

Tiedekunnan opintoneuvoja ja opintopäällikkö auttavat tutkinnon kokonaisuuteen liittyvissä kysymyksissä; näihin kuuluvat esimerkiksi kieliopintoihin, yleisopintoihin ja tutkintoon kuuluviin pakollisiin opintoihin liittyvät asiat.

Neuvonta sivuaineiden opinnoissa

Sivuaineiden opintoihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä kyseisen oppiaineen toimistoon tai opiskelijoiden neuvonnasta oppiaineessa vastuussa olevaan henkilöön.

Ura- ja rekrytointipalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelut auttaa urasuunnittelussa ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Yliopiston opiskelijapalvelut

Yliopiston opiskelijapalvelut auttavat opiskelijarekisteriin, ilmoittautumiseen ja opintotukeen sekä yliopistoliikuntaan ja opintohallinnon alaan kuuluvien sähköisten tietojärjestelmiin liittyvissä asioissa.


Asiasana:
Tagit: