in English
 
 
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Suomen kielen linjan opetuksen ja tutkimuksen vahvuusaloja ovat suomen kielen historia, fennistiikan oppihistoria, sanastontutkimus ja etymologia, syntaksin ja semantiikan tutkimus erityisesti kognitiivisen kielitieteen ja kieliopillistumisen näkökulmasta, suomi toisena ja vieraana kielenä, diskurssin ja vuorovaikutuksen tutkimus sekä nimistöntutkimus. Linjan piiriin kuuluu myös lähisukukielten opetus ja tutkimus sekä kansainvälisille opiskelijoille suunnattu suomen kielen perus- ja jatkotutkinto-opetus ja tutkimus.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja pyrkii antamaan kokonaiskuvan suomalais-ugrilaisesta kielikunnasta ja suomen kielen asemasta siinä. Se perehdyttää opiskelijat sukukieltemme rakenteeseen ja historiaan sekä niiden tutkimukseen. Linja antaa pätevyyden erilaisiin yksilöllisiin tutkimus- ja kulttuuritehtäviin sekä tarjoaa tiiviiden kansainvälisten suhteidensa vuoksi mahdollisuuden hankkia kokemusta kulttuurien välisestä kommunikaatiosta. Suomalais-ugrilainen kielentutkimus antaa myös saman pätevyyden peruskoulun ja lukion äidinkielen opettajan tehtäviin kuin suomen kieli.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 
Käyntiosoite:
Hämeenkatu 1 A
Sijainti kampuskartalla (T58)
 
Postiosoite:
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
20014 TURUN YLIOPISTO
(02) 333 5290
faksi: (02) 333 5312