in English
 
 
Tutkimusinfrastruktuurit

​Lauseopin arkisto 

Lauseopin arkisto on suomen kielen tutkimukseen liittyvän aineiston säilyttämiseen ja kehittämiseen profiloitunut tieteellinen arkisto. Se tarjoaa sähköisiä teksti- ja ääniaineistoja korkeakoulujen tutkijoille. Avoimena arkistona se palvelee myös korkeakoulujen ulkopuolisia tutkijoita. Turun yliopiston opiskelijoille ja kielentutkijoille Lauseopin arkistossa ovat tarjolla aineistopalvelu, aineiston käsittelyyn liittyvä atk-tuki ja -neuvonta sekä laitteistopalvelu.

 

Lauseopin arkiston sähköisiin kokoelmiin kuuluvat tekstiaineistot ja ääniaineistot. Tarjolla olevia tekstiaineistoja ovat sekä puhutun että kirjoitetun kielen kieliopillisesti koodatut aineistot, kuten kaikki Suomen murrealueet kattava Lauseopin arkiston murrekorpus, arkikeskustelun tutkimukseen tarkoitettu Arkisyn-korpus, Mikael Agricolan yhdeksän painetun teoksen suomenkieliset osat käsittävä Mikael Agricolan teosten morfosyntaktinen tietokanta, vieraskielisten kirjoittamaa suomen kieltä käsittävä Edistyneiden suomenoppijoiden korpus ja akateemisen yhteisön kirjoittaman suomen tutkimukseen tarkoitettu Akateeminen suomi -korpus. Arkistossa tarjolla ovat myös kieliopillisesti koodaamattomat lounaissuomalaisen puhutun kielen aineistot: Turun puhekielen hankkeen (Tupu) ja Satakuntalaisuus puheessa -hankkeen (Sapu) litteraatit. Ääniaineistot on jaettu eri nauhastoihin, joihin on kerätty mm. murrehaastatteluja, keskustelunauhoitteita, Sapu- ja ja Tupu-hankkeen nauhoitteita ja lapsenkielen nauhoitteita. Äänitteitä on tutkijayhteisön käytettävissä kaikkiaan yli 5000 tuntia.

 

​Lauseopin arkisto tarjoaa apua ja neuvontaa myös tutkimukseen liittyvään aineistojen atk-käsittelyyn. Lisäksi yliopiston opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää laitteistopalvelua oman aineistonsa keräämiseksi.

 

Etäsukukielten korpukset

Volgan alueen kielten tutkimusyksikössä on sähköisten kielikorpusten kokoelma, joka on korkeakoulujen tutkijayhteisön käytettävissä. Laajoja aineistoja on marista, mordvasta, udmurtista, komipermjakista, tšuvassista ja tataarista.

Asiasana:
Tagit: