in English
 
 
Kielen rakenteen tutkimus
​Kuva: Krista Ojutkangas

Kognitiivisen kielitieteen välinein selvitetään kielellisiin merkityksiin ja rakenteisiin vakiintuneita tapoja tulkita ja hahmottaa maailmaa. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat esimerkiksi erityyppisten tilanteiden kielellinen kuvaaminen, paikka- ja aikasuhteiden ilmaiseminen sekä kielikuvat. Miten suomen kielessä ilmaistaan kieliopin keinoin esimerkiksi sijaintia, liikettä, muutosta, kestoa ja olemassa oloa? Millaisia kieltenvälisiä eroja tällaisten asioiden koodauksessa on? Millainen on suomen kieliopillinen systeemi verrattuna muihin kieliin?
 
Vuorovaikutuslingvistiikka tarkastelee kieltä ja sen rakenteita kielen käytössä. Erilaiset kielelliset rakenteet käsitetään dynaamisina resursseina, joita kielenkäyttäjät voivat hyödyntää ja joille he voivat antaa erilaisia merkityksiä ja tilanteisia tulkintoja. Vuorovaikutusta tutkitaan sekä puhuttujen että kirjoitettujen aineistojen avulla. Kuinka puhujat rakentavat yhteisymmärrystä kieliopin avulla ja kuinka väärinymmärrykset ratkotaan? Millaisin retorisin keinoin teksti vaikuttaa lukijaansa?
 
Sanaston- ja nimistöntutkimus lähtee ihmisen tarpeesta luokitella, erotella ja nimetä ympäristönsä asioita ja ilmiöitä. Perinteisen paikannimitutkimuksen rinnalle ovat nousseet uudet aineistot, kuten kaupalliset nimet, ja uudet teoreettiset näkökulmat. Oppiaineessa on vahva sanamuodostuksen tutkimusperinne. Nykytutkimus on keskittynyt johdosten lisäksi yhdyssanoihin, sanojen semanttisiin suhteisiin ja käsitehierarkioihin. Millaisista aineksista sanat muodostuvat? Millaisia sanarakenteita kirjakielessä on? Miten sanasto karttuu? Mitä tehtäviä nimillä on kielessä? Millaisia mielikuvia nimet herättävät?
 

Oppiaineen tutkijat: Jaakko Antikainen, Marja-Liisa Helasvuo, Tuomas Huumo, Aki-Juhani Kyröläinen, Päivi Laine, Salla Nurminen, Krista Ojutkangas, Jenny PaananenKatri Priiki, Paula Sjöblom, Karita Suomalainen, Krista Teeri-Niknammoghadam, Tanja Toropainen, Milja Väänänen, Mikael Varjo, Kukka-Maaria Wessman

Tutkimushankkeet:

Ajankulun kielioppia - Tutkimushanke ajan ja tavan konstruointi

Kielen ja vuorovaikutuksen yksiköt

Kuntaliitokset ja paikallisidentiteetti: kunnannimen merkitys asukkaille, yrityksille ja kunnan markkinoinnille

Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn

Tutkimusinfrastruktuurit:

Mikael Agricolan teosten morfosyntaktinen tietokanta

Arkisyn

Edistyneiden suomenoppijoiden korpus

Lauseopin arkiston murrekorpus

Asiasana:
Tagit: