in English
 
 
Tutkimusalueet

Kielen rakenteen tutkimus 

Kielen rakennetta tutkitaan monenlaisten aineistojen, menetelmien ja teoriakehysten avulla. Oppiaineen vahvuuksia ovat erityisesti kognitiivinen kielitiede ja vuorovaikutuslingvistiikka. Kansainvälisesti katsoen oppiaine on merkittävin suomalais-ugrilaisten kielten sähköisten aineistojen tuottaja; aineistoista suurin osa on kieliopillisesti koodattu. Kieliopin tuntemuksella on Turun yliopistossa vankat perinteet ja vahva kytkös kansainväliseen kielitieteeseen.

>> Lue lisää

Kielen vaihtelun ja muutoksen tutkimus

Kieli muuttuu, olipa kyse sitten puhutusta tai kirjoitetusta kielestä. Tutkimuksessa voidaan selvittää jonkin määrätyn aikakauden kielenkäyttöä, sen ominaispiirteitä ja historiallisia muutoksia. Tutkimus voi keskittyä myös nykykielenkäytössä esiintyvään vaihteluun: sen eri ilmenemismuotoihin, parhaillaan meneillään oleviin kielenmuutoksiin ja muutoksiin liittyviin mekanismeihin.

>> Lue lisää

Kielen oppimisen tutkimus

Kielen oppimisen tutkimus keskittyy oppiaineessa erityisesti oppijan kieleen. Tarkastelussa ovat erilaiset oppijat, mutta painopiste on suomen oppimisessa toisena tai vieraana kielenä. Tutkimusta tehdään esimerkiksi akateemisten ja edistyneiden suomenoppijoiden kielestä ja oppimisen haasteista. Lisäksi tarkastellaan esimerkiksi lasten ensikieltä ja äidinkielen taitojen kehittymistä.

>> Lue lisää

Asiasana:
Tagit: