in English
 
 
Tutkimusalueet
Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan tutkimus kohdistuu suurimmaksi osaksi Volgan alueen kieliin mariin, mordvaan ja udmurttiin. Keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat näiden kielten sanasto, sananmuodostus ja morfosyntaksi sekä kirjakielten historia. Erilaisten sanakirjojen toimittaminen ja sähköisten kielikorpusten kokoaminen on myös tärkeä osa toimintaa. Näihin ja muihin teema-alueisiin liittyviä tutkimuksia ja projekteja on tarkemmin esitelty Volgan alueen kielten tutkimusyksikön sivuilla: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/volga/Sivut/home.aspx

Unkarin kielen ja kulttuurin linjan tutkimus keskittyy vertailevaan sanaston ja kirjallisuuden tutkimukseen ja unkarin oppikirjojen laatimiseen:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/unkari/tutkimus/Sivut/home.aspx
Asiasana:
Tagit: