in English
 
 
Oppiaineen piirissä toimivat tutkimushankkeet

​Kielellinen vuorovaikutus

Kielen ja vuorovaikutuksen yksiköt
Kuntaliitokset ja paikallisidentiteetti: kunnannimen merkitys asukkaille, yrityksille ja kunnan markkinoinnille
Monikulttuuriset kohtaamiset lääkärin vastaanotolla
Satakuntalaisuus puheessa
Subjektin ilmaiseminen suomessa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä
Suomen kielen prosodian alueellisen ja sosiaalisen variaation hanke
Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn
Suoraa ja epäsuoraa suostuttelua: 2000 vuotta mainonnan lukutaitoa


Kielellisen vuorovaikutuksen tutkimus fennougristiikan linjalla:

 • suomalais-ugrilaisten vähemmistökielten asema Venäjällä
 • Volgan-Kaman alueen vähemmistökielten käyttö sähköisessä mediassa
 • mordvalaiskieliä koskeva keskustelu Internetissä diskurssianalyysin näkökulmasta

Kielen ja kirjoittamisen muutokset kulttuurisissa murroskohdissa

Suoraa ja epäsuoraa suostuttelua: 2000 vuotta mainonnan lukutaitoa

Muutoksen tutkimus fennougristiikan linjalla:

 • mordvalaisten kirjakielten kehitys sanomalehtitekstiaineiston valossa
 • marin kirjakielen historian korpus
 • Volgan alueen vähemmistökirjakielten kehitys vertailevasta näkökulmasta

Kielen oppiminen ja koulutus

 

Kieliopin ja sanaston tutkimus, filologian ja oppihistorian tutkimus

Ajankulun kielioppia – Tutkimushanke Ajan ja tavan konstruointi (Construal of Manner and Time, COMET)
Kielen ja vuorovaikutuksen yksiköt
Spatiaalista semantiikkaa syntaksin periferiassa
Sanakirjatyön valinnat
Suomen kirjoitetun yleiskielen morfologisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus
Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn 

Kieliopin tutkimus fennougristiikan linjalla:

 • tšuvassin kielioppi
 • Volgan alueen kielten johto-opillinen vertailu
 • marin (morfo)syntaksi
 • marin ja mordvan postpositiojärjestelmä

Sanaston tutkimus fennougristiikan linjalla:

 • vogulin sanakirja
 • tataarilais-suomalainen sanakirja
 • tšuvassin, tataarin, komin ja komipermjakin elektroniset sanaluettelot
 • marin kirjakielten 1920- ja 1930-lukujen sanasto
 • volgalaisten ja permiläisten kielten sanasto

Filologian ja oppihistorian tutkimus fennougristiikan linjalla:

 • marilaisen folkloren kieli
 • suomalaisten tutkimusmatkailijoiden toiminta Volgan-Kaman alueella
 • suomalaisten tutkijoiden Volgan alueen turkkilaiskieliin liittyvä toiminta

 

Päättyneitä hankkeita

Mikael Agricolan teosten tieteellinen editio ja morfosyntaktinen tietokanta
Mikael Agricolan sanakirja
Westhin koodeksi 

Asiasana:
Tagit: