in English
 
 
Mikael Agricolan sanakirja

Hankkeen tavoitteet

Mikael Agricolan teokset ovat suomen kirjakielen perusta, mutta Agricolan teoksissa esiintyvästä sanastosta ei toistaiseksi ole laadittu kattavaa sanakirjaa, ainoastaan sanaston joitakin osia käsitteleviä erillistutkimuksia. Agricolan teoksissa on tekstisanoja (= sanaesiintymiä) yli 420 000, mutta sanakirjayksiköiden määrä on vain runsaat 8000. Näiden joukossa on hyvin yleisiä sanoja (esimerkiksi ja, myös), mutta myös ainutkertaisia lekseemejä, näistä jotkut jopa sellaisia, joita kukaan muu ei ole käyttänyt kirjakielessä Agricolan jälkeen (kuten huikuri 'kevytmielinen ihminen; sämpylä', hervohtua 'nääntyä', förbannattu 'kirottu').

Mikael Agricolan sanakirjan hakusanoiksi tulevat kaikki Agricolan teosten suomenkielisissä teksteissä esiintyvät lekseemit. Hakusanoista ilmoitetaan sanaluokka ja tietoja kirjoitusasun mahdollisesta vaihtelusta. Sanoista esitetään frekvenssitiedot ja jokaisesta sanasta annetaan merkityksen selitys, jota havainnollistetaan lause-esimerkein. Mahdollisuuksien mukaan kaikista hakusanoista ilmoitetaan etymologia. Sana-artikkelien perään tulee luettelo keskeisistä lähteistä.

Sanakirjatyölle tarjoaa pohjan Suomen Akatemian ja Kordelinin säätiön rahoittama tutkimushanke Mikael Agricolan teosten tieteellinen editio ja morfosyntaktinen tietokanta. Koko Agricolan sana-aineisto on käyty läpi ja koodattu tietokantaan vuonna 2004 käynnistetyn ja vuoden 2007 lopussa päättyneen hankkeen yhteydessä. Aineistoa koodattaessa valtaosa sanoista on ongelmitta voitu kuvata ja sijoittaa tietyn hakusanan yhteyteen, mutta esiin on noussut jonkin verran ongelmatapauksia, joiden ratkaiseminen vaatii erillistä perustutkimusta, esimerkiksi sanojen johtosuhteiden ja etymologisen tausta selvittämistä.

Sanakirjan toimituksen ovat muodostaneet professori Kaisa Häkkinen, yliopisto-opettaja Tanja (o.s. Vaittinen) Toropainen ja tutkija Kaisa Lehtosalo. Alustavaa käsikirjoitusta on laadittu o-kirjaimeen asti. Hanke on toistaiseksi keskeytetty rahoituksen puutteen vuoksi.

Asiasana:
Tagit: