in English
 
 
Mikael Agricolan teosten tieteellinen editio ja morfosyntaktinen tietokanta

Hankkeen tavoitteet ja organisaatio

Hankkeen tavoitteena on ollut muokata Mikael Agricolan (n. 15101557) kirjallinen tuotanto sellaiseen digitaaliseen muotoon, että sen pohjalta on mahdollista tuottaa sekä normaali, kommentein ja selityksin varustettu tieteellinen editio paperille painetussa muodossa että erityisesti tutkijoille tarkoitettuja, monitieteistä Agricola-tutkimusta palvelevia erikoiseditioita, osatietokantoja ja hakuja sähköisessä muodossa. Lisäksi hanke tuottaa erillistutkimuksia Agricolan kielestä sekä Agricolan kielen sanakirjan.

Tekstien muoto- ja lauseopilliset ominaisuudet on alanysoitu varta vasten räätälöidyllä morfosyntaktisella koodausjärjestelmällä noudattaen soveltuvin osin Turun yliopiston suomen kielen oppiaineessa aiemmin laaditun suomen murteiden atk-muotoisen Lauseopin arkiston koodaussysteemiä. Tämä mahdollistaa sekä erilaiset morfosyntaktiset haut että suoran vertailun nykysuomen muoto- ja lauserakenteen vastaaviin kohtiin.

Perusaineistona on käytetty Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa aiemmin laadittua Agricola-tekstikorpusta, joka on laadintavaiheessa tarkistettu eri alkuperäiskappaleita vertailemalla.

 

Tutkimusryhmän kokoonpano

Hankkeen johtoryhmän ovat muodostaneet professori Kaisa Häkkinen (Turun yliopisto), professori Simo Heininen (Helsingin yliopisto) ja erikoistutkija Riitta Palkki (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus).

Aktiivisen tutkimusryhmän Turun yliopistossa ovat muodostaneet FM Nobufumi Inaba, assistentti FM FT Heidi (o.s. Merimaa) Salmi, FT Kirsi-Maria Nummila sekä FM Tanja (o.s. Vaittinen) Toropainen. Kiinteän ryhmän lisäksi hankkeessa on ollut lyhytaikaisempia työntekijöitä, mm. VTM Anna Perälä. Lisäksi hankkeeseen on kiinnitetty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan tutkimusharjoittelijoita.

 

Tulokset

 Mikael Agricolan teosten morfosyntaktinen tietokanta

Agricolan teosten morfosyntaktinen tietokanta on tallennettu Lauseopin arkistoon, jossa se on Turun yliopiston tutkijoiden käytettävissä. Lisäksi tietokanta tarjotaan tutkijoiden käyttöön CSC Kielipankin kautta. Tietokannan käyttö edellyttää käyttöluvan hankkimista Kielipankin ohjeiden mukaan.

Lisätietoja:

http://metashare.csc.fi/repository/browse/the-scientific-edition-and-morpho-syntactic-database-of-mikael-agricolas-works/6b6f971a12b411e291cf005056be118ea5a7cd0076cd4c9e9c94c8076c4bde0b/

 

Väitöskirjat

Kirsi-Maria Nummila: Tekijännimet Mikael Agricolan teosten kielessä. Henkilötarkoitteisten johdosten merkitykset, funktiot ja rakenteet.  Annales Universitatis Turkuensis C 328. Turku 2012.

Saatavissa: http://www.doria.fi/handle/10024/73881

Heidi Salmi: Mikael Agricolan teosten ala-, ylä- ja pää-vartaloiset adpositiot. Annales Universitatis Turkuensis C 307. Turku 2011.

Saatavissa: http://www.doria.fi/handle/10024/66658

 

Erillisjulkaisut

Kaisa Häkkinen (toim.): Mikael Agricolan Messu. Wanhan suomen arkisto 7. Turku; Turun yliopisto, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 2013.

Kaisa Häkkinen (toim.):  Mikael Agricolan runokirja. Wanhan suomen arkisto 6. Turku: Turun yliopisto, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 2012.

Kaisa Häkkinen (toim.): Mikael Agricolan Käsikirja. Wanhan suomen arkisto 4. Turku: Turun yliopisto, suomen kieli 2011.

Kaisa Häkkinen & Terttu Lempiäinen: Aaloesta öljypuuhun. Suomen kielellä mainittuja kasveja Agricolan aikaan.  Helsinki: Teos 2011.

Kaisa Häkkinen (toim.) Mikael Agricolan Psalttari. Wanhan suomen arkisto 3. Turku: Turun yliopisto, suomen kieli 2010.

Kaisa Häkkinen (toim.): Mikael Agricola. Abckiria. Kriittinen editio. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007.

Kaisa Häkkinen & Simo Heininen: Mikael Agricola.  Aapiskirja. Helsinki: Kirjapaja 2007.

Kaisa Häkkinen & Terttu Lempiäinen: Agricolan yrtit. Mikael Agricolan Rucouskirian terveyttä tuovat kasvit, niiden esiintyminen ja käyttö 1500-luvulla. Turku: Kirja-Aurora 2007.

Kaisa Häkkinen & Tanja Vaittinen (toim.): Agricolan aika. Helsinki: BTJ Finland Oy 2007.

 
Asiasana:
Tagit: