in English
 
 
Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn

Tutkimuskausi: 2013 – 2018
Rahoittaja: Koneen Säätiö
Vastuullinen johtaja: Marja-Liisa Helasvuo
Asiantuntijaryhmä: prof. Ritva Laury (HY), prof. Tuomas Huumo (TY), toht. Liina Lindström (Tartu Ülikool, Viro), dos. Maria Vilkuna (Kotimaisten kielten keskus)

Hankkeen tavoitteena on (1) tuottaa morfosyntaktisesti koodattu tietokanta arkikeskusteluaineistosta, (2) mahdollistaa laajaan aineistoon perustuva keskustelupuheen kieliopillinen tutkimus ja (3) edistää keskustelujen kieliopillisen tutkimuksen vertailtavuutta muiden aineistotyyppien tutkimukseen.

Valmiista tietokannasta on mahdollista hakea kielen ilmiöitä usein eri tavoin: sananmuodon, morfologisen muodon, lauseenjäsenaseman, sanaluokan tai sanajärjestyksen perusteella. Myös kielteisiin ehtoihin perustuvat haut ja lemmahaut ovat mahdollisia. Haun osumia voi tarkastella lausekontekstissaan tai litteraatioon johtavan linkin kautta laajemmassa keskustelun kontekstissa.

Hanke on osa Koneen Säätiön Kieliohjelmaa. Ohjelman painotusten mukaisesti hanke pyrkii parantamaan aineistojen saatavuutta, saavutettavuutta ja käytettävyyttä: olemassa olevia keskusteluntutkimuksen aineistoja muokataan parantamalla niiden käytettävyyttä erilaisiin kielitieteellisiin tutkimustehtäviin.

 

Tutkijat

Marja-Liisa Helasvuo, suomen kielen professori
tutkii kieliopin ja vuorovaikutuksen suhdetta. Helasvuo toimii tutkimushankkeen vastuullisena johtajana ja vastaa tietokannan sisällöllisistä ratkaisuista ja projektiin liittyvien tutkimusten ohjauksesta.

Nobufumi Inaba, erikoistutkija
vastaa Arkisyn-tietokannan teknisistä ratkaisuista.

Salla Nurminen, tutkijatohtori

Karita Suomalainen, jatko-opiskelija

Mikael Varjo, jatko-opiskelija

Hamid Behravan, projektitutkija

Kukka-Maaria Wessman, projektitutkija

 

Asiasana:
Tagit: