in English
 
 
Väitöskirjat
(vuodesta 1996)

2017. Priiki, Katri: Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä. Annales Universitatis Turkuensis C 432. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6719-3

2016. Väänänen, Milja: Subjektin ilmaiseminen yksikön ensimmäisessä persoonassa. Tutkimus suomen vanhoista murteista. Annales Universitatis Turkuensis C 430. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6664-6

2016. Hynönen, Emmi: Suomen essiivi. Annales Universitatis Turkuensis C 425. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6563-2

2015. Nurminen, Salla: Lauseen aspektin ilmaiseminen suomen kielessä. Tutkimus olla-, tehdä- ja tulla-verbillisistä tekstilauseista käyttökonteksteissaan. Annales Universitatis Turkuensis C 410. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6210-5

2015. Tyysteri, Laura: Aamiaiskahvilasta ötökkätarjontaan. Suomen kirjoitetun yleiskielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus. Annales Universitatis Turkuensis C 408. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6184-9

2015. Ivaska, Ilmari: Edistyneen oppijan suomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti: avainrakenneanalyysi. Annales Universitatis Turkuensis C 409. Available at http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6204-4

2015. Inaba, Nobufumi: Suomen datiivigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 272. Helsinki.

2012. Valtonen, Päivi: Abiturientti uutistoimittajana. Tekstilajin taju ja uutisen tuottaminen äidinkielen tekstitaidon kokeessa. Annales Universitatis Turkuensis C 350. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5180-2

2012. Jokela, Hanna: Nollapersoonalause suomessa ja virossa. Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta. Annales Universitatis Turkuensis C 334. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4912-0

2012. Virsu, Ville: Sitouttamisretoriikka yritysviestinnässä. Annales Universitatis Turkuensis C 331. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4879-6

2012. Nummila, Kirsi-Maria: Tekijännimet Mikael Agricolan teosten kielessä. Henkilötarkoitteisten johdosten merkitykset, funktiot ja rakenteet.  Annales Universitatis Turkuensis C 328. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4866-6

2011. Salmi, Heidi: Mikael Agricolan teosten kielen ala-, ylä-, ja -pää-vartaloiset adpositiot. Annales Universitatis Turkuensis C 307. Saatavissa at http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4506-1

2007. Hamari, Arja: The negation of stative relation clauses in the Mordvin languages. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 254. Helsinki.

2007. Laine, Päivi: Suomi tiellä sivistyskieleksi. Suomenkielisen maantieteen sanaston kehittyminen ja kehittäminen 1800-luvulla. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 77. Saatavissa http://www.doria.fi/handle/10024/29030

2007. Päiviö, Pia-Maria: Suomen kielen asti ja saakka. Terminatiivisten partikkelien synonymia, merkitys, käyttö ja kehitys sekä asema kieliopissa. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 75. Turun yliopisto.

2006. Sjöblom, Paula: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

2005. Kalske, Marja: Suomessa syntyneiden hevosten nimistö. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 73. Turun yliopisto.

2005. Kurki, Tommi: Yksilön ja ryhmän kielen reaaliaikainen muuttuminen. Kielenmuutosten seuraamisesta ja niiden tarkastelussa käytettävistä menetelmistä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2001. Ojutkangas, Krista: Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

1999. Siitonen, Kirsti: Agenttia etsimässä. U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 63. Turun yliopisto.

1999. Krook, Kristiina: Ensi tavun ie-, yö- ja uo-diftongien avartuminen suomen murteissa. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 62. Turun yliopisto.

1998. Koskinen, Arja: Toiminnan välttämättömyys ja mahdollisuus. Pohjoissaamen modaalisten ilmausten semantiikkaa ja syntaksia. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 231. Helsinki.

1998. Palomäki, Ulla: Dentaalisen affrikaatan perilliset suomen murteissa. Kielikontakteihin perustuva selitysmalliTurun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 59. Turun yliopisto.

1997. Luutonen, Jorma: The variation of morpheme order in Mari declension. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 226. Helsinki.

1997. Huumo, Tuomas: Lokatiivit lauseen semanttisessa tulkinnassa: Ajan, omistajan, paikan ja tilan adverbiaalien keskinäiset suhteet suomen kielessä. (A PhD dissertation, Introduction + 7 previously published papers). Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 55. Turun yliopisto.

1996. Pajusalu, Karl: Multiple linguistic contacts in South Estonian : variation in verb inflection in KarksiI. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 54. Turun yliopisto.


Asiasana:
Tagit: