in English
 
 
Uusi kirja eläinten yhteiskunnallisesta toimijuudesta ilmestynyt
​Teoksessa tarkastellaan sekä kesyjä että villejä eläimiä. Kesyistä eläimistä tutkitaan esimerkiksi koirien ja koiraharrastajien tai ratsastushevosten ja ratsastajien välistä suhdetta ja vuorovaikutusta tuoden esille, miten molemmat osapuolet muokkaavat toisiaan yksilöinä ja siten rakentavat laajempaa yhteistä kulttuuria. Myös villit eläimet kuuluvat tiiviisti ihmisen elämään, vaikka kirjan tarkastelemaa ajanjaksoa 1800-luvun jälkipuoliskolta nykypäivään leimaavat kaupungistuminen ja teollistuminen. Esimerkiksi pohjoisten lohijokien rantojen asukkaat yhdistivät ennen jokien patoamista vahvasti oman elämänsä loheen; porot muokkasivat omalla toiminnallaan hoitajiensa maailmankuvaa; merikotkat auttoivat ihmisiä ymmärtämään ympäristössään käynnissä olevat muutokset ja alkoivat samalla näyttäytyä ihmisille puhtaan luonnon symboleina.

Shared Lives of Humans and Animals. Animal Agency in the Global North (Eds. Tuomas Räsänen & Taina Syrjämaa. Routledge, Abingdon & New York, 2017). Teos on syntynyt osana Suomen Akatemian rahoittamaa Eläinten toimijuus yhteiskunnassa  -tutkimushanketta (animalagency.utu.fi).

Lisätietoa kirjasta yliopiston sivulla
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.6.2017 8:50 ,  Päivitetty 13.6.2017 10:36