in English
 
 
Leila Koivunen, FT, professori

Tavattavissa sopimuksen mukaan
Työhuoneen numero: 114
Sähköposti: leila.koivunen[at]utu.fi
Puhelin: 050 3289844
Academia.edu

Olen ollut tutkimuksessani pitkään kiinnostunut siitä, millaisia tiedon ja mielikuvien syntyprosesseja kulttuurien väliset kohtaamiset ovat synnyttäneet 1800-1900-luvuilla. Mielenkiintoni on kohdistunut erityisesti eurooppalaisen ja sen ulkopuolisten ja sille vieraaksi koettujen kulttuurien välisiin vuorovaikutus- ja määrittelytilanteisiin.

Väitöskirjani käsitteli Afrikan visualisointia 1800-luvun lopun Euroopassa. Tutkin brittiläisten tutkimusmatkailijoiden tapoja piirtää, maalata ja valokuvata vielä tuntemattomaksi koettua Afrikkaa sekä sitä, miten nämä varhaiset Afrikan kuvat päätyivät monivaiheisen muokkausprosessin jälkeen suuren yleisön nähtäville. Olen kiinnostunut kirja- ja kuvitushistoriasta laajemminkin.

Kuvallisten aineistojen ja stereotypioiden lisäksi mielenkiintoni on kohdistunut myös esineiden, niiden keruun ja esittelyn historiaan. Olen tutkinut eksoottisiksi miellettyjen ja nimitettyjen esineiden näyttelyhistoriaa Suomessa, mutta myös esimerkiksi vieraiden kulttuurien asuihin pukeutumisen historiaa. Kiinnostuksen kohteisiini lukeutuu myös esimerkiksi kansallistaiteilija Akseli Gallen-Kallelan ja muiden suomalaisten kaukomatkat tropiikkiin ja muualle maailman ääriin sekä suomalaisten osallisuus kolonialistisissa hankkeissa.

Olen tiedon ja tieteen historiaa tarkastelevan Tiedepiirin jäsen ja kiinnostunut esimerkiksi globaalin tiedon ja tietoisuuden synnyn historiasta.

Opetukseni lukuvuonna 2018-2019:
- maisteriseminaari (sl1-kl2)
- S1 yleinen historia tieteenä (sl1)
- mukana yleisen historian keskeisiä kysymyksiä -luentokurssilla (sl1)
- mukana Tiedepiirin teemaseminaarissa ja luentokurssilla
- Kuva historiantutkimuksen lähteenä (kl1)
- mukana Matkailua ajassa -verkkokurssilla (kl1)

Asiasana:
Tagit: