in English
 
 
Jatko-opiskelu

Yleisen historian oppiaineessa on mahdollista suorittaa tieteellisiä jatko-opintoja. Jatko-opintojen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja kykenee luomaan uutta tieteellistä tietoa. Jatko-opinnot tarjoavat mahdollisuuden syventää osaamistaan ja ymmärrystään omalla tieteenalallaan ja kehittyä itsenäiseksi tutkijaksi, mutta ne pätevöittävät myös monille muille aloille hakeutuvia.

Asiasana:
Tagit: