in English
 
 
Jatko-opiskelijaksi

Jatko-opinnoista kiinnostuneen tulee keskustella oppiaineen jatko-opinnoista vastaavan professorin kanssa ja hänen on hyvä keskustella myös muiden opettajien ja tutkijoiden, esimerkiksi pro gradu -työn ohjaajan kanssa. Opiskelija laatii ensin tutkimussuunnitelman ja muokkaa sitä keskustelujen ja kommenttien pohjalta. Tämän jälkeen hän laatii yhdessä jatko-opinnoista vastaavan professorin kanssa opintosuunnitelman. Suunnitelmaan kuuluvat myös mm. arviot eri osasuoritusten laajuudesta ja opintojen aikataulusta sekä rahoituksesta.

Humanistisessa tiedekunnassa haku jatko-opintoihin on kaksi kertaa vuodessa. Hakuvaiheessa tarvitaan professorin ja mahdollisten muiden ohjaajien puoltama tutkimussuunnitelma, jatko-opintosuunnitelma, tiedekunnan hakulomake sekä motivaatiokirje. Oppiaineeseen on otettava yhteyttä hyvissä ajoin ja tutkimussuunnitelman tekemiseen kannattaa varata runsaasti aikaa. Tarvittavat lisätiedot, lomakkeet sekä kunkin lukuvuoden hakupäivät löytyvät tiedekunnan nettisivuilta ja jatkotutkinto-oppaasta.

Tutkimuksen tekemisessä aiheen valinta ja rajaus, metodiset ja teoreettiset lähtökohdat, tutkimustilanne sekä aineistojen hedelmällisyys ja saatavuus ovat keskeisiä kysymyksiä. Nuori tutkija joutuu pohtimaan niiden lisäksi myös käytännön seikkoja kuten toimeentuloaan. Jatko-opiskelijan on itse hankittava rahoitus opinnoilleen ja tutkimukselleen. Vinkkejä voi kysyä omalta ohjaajalta.

Saadessaan yleisen historian jatko-opinto-oikeuden, jatko-opiskelija liittyy automaattisesti tohtoriohjelma Junoon. Juno on Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen oma tohtoriohjelma. Se kuuluu Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS:iin.


 
Asiasana:
Tagit: