in English
 
 
Tutkijaseminaari

Yleisen historian jatko-opinnoissa on keskeisessä roolissa tutkijaseminaari. Tutkijaseminaarissa jokainen väitöskirjan tekijä esittää työpapereita, joiden tarkoitus on auttaa tutkimuksen eteenpäin viemisessä. Ne voivat olla tutkimussuunnitelmia, lähdekatsauksia, teoreettisia ja metodisia alustuksia, johdanto- ja taustalukuja tai käsittelylukuja ja niiden osia. Tutkijaseminaarin ohjelmaan kuuluu myös vierailuluentoja sekä info- ja keskustelutilaisuuksia jatko-opiskeluun liittyvistä kysymyksistä, kuten rahoituksesta. Muuta ohjelmaa kuten erillisiä kokopäiväseminaareja pyritään järjestämään seminaarilaisten kiinnostuksen mukaan. Ideat ja toivomukset ovat aina tervetulleita!

Historia-aineet järjestävät myös yhteistä ohjelmaa jatko-opiskelijoille. Joka toinen syksy järjestetään valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät. Nämä tilaisuudet tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia laajentaa keskustelu- ja yhteistyöverkostoaan. Jokaisen jatko-opiskelijan kannattaa myös alusta pitäen määrätietoisesti seurata oman alansa kansainvälistä keskustelua ja pyrkiä osallistumaan kansainvälisiin kongresseihin.

Yleisen historian tutkijaseminaari kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin kello 16 Jäntere-harjoitushuoneessa (Minerva, Kaivokatu 12, 1. krs). Tarpeen mukaan kokoontumisia voi olla muulloinkin. Lukukauden tarkempi ohjelma ja käsiteltävät työpaperit ovat tutkijaseminaarilaisten käytössä olevalla moodle-sivustolla. Seminaarilaisten tulee toimittaa työpaperinsa viikkoa ennen käsittelyä moodleen tai tutkijaseminaarin sihteerille.

Yleisen historian tutkijaseminaaria vetävät professori Taina Syrjämaa ja professori Leila Koivunen. Seminaarin sihteerinä toimii yliopistonlehtori Raita Merivirta. Heihin voi ottaa yhteyttä jatko-opintoihin ja tutkijaseminaarin toimintaan liittyvissä asioissa.

Kevään 2016 ohjelma

14.1. Keskustelua jatko-opintojen uudistuksesta

11.2. Tiago Silvan kristittyjen ja maurien suhdetta keskiajan Portugalissa koskevien konferenssiesitelmän käsittely

pe 19.2. klo 11 (Tauno Nurmela -sali) Andrei Kalinitchevin väitös: "Suomalaiset venäläisessä sulatusuunissa. Rajaseudun inkerinsuomalainen yhteisö murroksessa 1850-1900". Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Timo Vihavainen ja kustoksena professori emeritus Auvo Kostiainen.

10.3. Jaana Kruglikovan venäläisiä emigranttitutkijoita 1920-luvulla käsittelevän väitöskirjan luku

17.3. Mari Tannisen wieniläisiä prostituoituja 1800-luvun lopulla koskevia keskusteluja käsittelevä artikkeli

7.4. Johanna Skurnikin maantieteellisen tiedon käyttöä Australian hallinnassa 1800-luvulla koskevan väitöskirjan luku

14.4. Aleksi Huhdan amerikansuomalaisten rotutietoisuutta koskevan väitöskirjan luku

21.4. Essi Huuhkan artikkelikäsikirjoitus koskien suomalaisten lähetystyöntekijöiden humanitaarista työtä Ambomaalla

28.4. Raimo Pohjolan artikkeli

19.5. teemaseminaari

​​​​

Asiasana:
Tagit: