in English
 
 
Tutkijaseminaari

Yleisen historian jatko-opinnoissa on keskeisessä roolissa tutkijaseminaari. Tutkijaseminaarissa jokainen väitöskirjan tekijä esittää työpapereita, joiden tarkoitus on auttaa tutkimuksen eteenpäin viemisessä. Ne voivat olla tutkimussuunnitelmia, lähdekatsauksia, teoreettisia ja metodisia alustuksia, johdanto- ja taustalukuja tai käsittelylukuja ja niiden osia. Tutkijaseminaarin ohjelmaan kuuluu myös vierailuluentoja sekä info- ja keskustelutilaisuuksia jatko-opiskeluun liittyvistä kysymyksistä, kuten rahoituksesta. Muuta ohjelmaa kuten erillisiä kokopäiväseminaareja pyritään järjestämään seminaarilaisten kiinnostuksen mukaan. Ideat ja toivomukset ovat aina tervetulleita!

Historia-aineet järjestävät myös yhteistä ohjelmaa jatko-opiskelijoille. Joka toinen syksy järjestetään valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät. Nämä tilaisuudet tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia laajentaa keskustelu- ja yhteistyöverkostoaan. Jokaisen jatko-opiskelijan kannattaa myös alusta pitäen määrätietoisesti seurata oman alansa kansainvälistä keskustelua ja pyrkiä osallistumaan kansainvälisiin kongresseihin.

Yleisen historian tutkijaseminaari kokoontuu pääsääntöisesti iltapäiviksi kerran kuussa. Tarpeen mukaan kokoontumisia voi olla muulloinkin. Lukukauden tarkempi ohjelma ja käsiteltävät työpaperit ovat tutkijaseminaarilaisten käytössä olevalla moodle-sivustolla. Seminaarilaisten tulee toimittaa työpaperinsa viikkoa ennen käsittelyä moodleen tai tutkijaseminaarin sihteerille.

Yleisen historian tutkijaseminaaria vetää professori Taina Syrjämaa sekä professorit Leila Koivunen ja Kirsi Salonen. Seminaarin sihteerinä toimii yliopistonlehtori. Heihin voi ottaa yhteyttä jatko-opintoihin ja tutkijaseminaarin toimintaan liittyvissä asioissa.

​​​​
Asiasana:
Tagit: