in English
 
 
Työelämään

Yleisen historian opinnot antavat opiskelijalle laajan yleissivistyksen sekä kyvyn tarkastella maailman tapahtumia monesta näkökulmasta. Meiltä valmistuneet työllistyvät esimerkiksi opettajan, tutkijan, toimittajan, tiedottajan, museo-, arkisto- ja muihin kulttuurialan töihin, erilaisiin suunnittelijan ja kouluttajan tehtäviin, ulkoministeriöön ja kansainvälisiin järjestöihin. Mahdollisuuksia siis riittää, mutta vastavalmistuneelle ensimmäisen työpaikan löytyminen voi olla haastava urakka.

Sijoittumisessa työelämään painavat pääaineen lisäksi oma aktiivisuus, monipuoliset sivuaineet ja muu harrastuneisuus. Omaa osaamista täydentävien sivuaineiden ohella suunnitelmallinen työkokemuksen, kontaktiverkoston sekä kieli- ja viestintätaitojen kartuttaminen on työllistymisessä hyvin merkittävässä roolissa.

Turun yliopiston rekrytointipalvelujen keräämän kyselyn mukaan, kyselyyn vastanneista 2007–2010 valmistuneista yleisen historian pääaineopiskelijoista lähes 80 prosenttia oli vuosi valmistumisen jälkeen työelämässä. Vakituisessa työssä oli vajaa kolmannes, ja runsas 50 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa. Työttömänä oli reilu kymmenen prosenttia ja työelämän ulkopuolella, esimerkiksi äitiyslomalla, oli kyselyyn vastanneista vajaa kymmenen prosenttia. Akavan vuoden 2007 väliraportin mukaan historia-aineista valmistuneilla on ongelmia työllistymisessä lähinnä välittömästi valmistumisen jälkeen, mutta alun jälkeen työllisyystilanne on melko hyvä.

Meiltä valmistuneiden kokemuksiin työelämästä voi tutustua oheisten linkkien kautta. Kesällä 2011 haastatellut alumnimme työskentelevät esimerkiksi opettajina, suunnittelijoina, tutkijoina, viestintätehtävissä ja kansainvälisellä uralla. Tutustumalla heidän sivuainevalintoihinsa, urapolkuihinsa ja kokemuksiinsa nykyisestä työstä voi saada ideoita omiin valintoihin. 

 

Opettajaksi

 

Sinimaarit Niinikorpi päätti jo yläkoulussa haluavansa historian opettajaksi. Päätökseen vaikuttivat paitsi innostava opettaja, myös kiinnostus historiaa kohtaan…

 

Historia tarjoaa luokanopettajalle hyvän yleissivistyksen

 

Historia kiinnosti Sanna Kiertosta jo alakoulussa, joten opiskelualan valinta lukion jälkeen ei ollut vaikeaa. Myös opiskelupaikkakunta valikoitui helposti: Turun historiallinen miljöö tuntui houkuttelevalta…

 

Omaa juttua saa etsiä

 

Historia oli Laura Lamminmäen lempiaine lukiossa. Historian laaja-alaisuus kiehtoi häntä niin paljon, että se tuntui mielenkiintoisimmalta vaihtoehdolta tulevan koulutusalan valinnassa…

 

Tutkijaksi

 

Vahva kiinnostus menneisyyteen sai Johannes Huhtisen opiskelemaan historiaa. Opiskelualan valinnassa painoi historian merkityksellisyys, ei niinkään uran luominen...

 

Tutkijaksi kasvaminen alkaa jatko-opiskelijana

 

Kun Johanna Skurnik aloitti historian opintonsa Turun yliopistossa vuonna 2006, hänen päämääränsä oli selvä: hän halusi tutkijaksi. ”Tiedostin jo silloin, ettei se ole kovin rationaalinen unelma. Tutkijan tie ei tunnetusti ole helppo, ja esimerkiksi taloudellinen turvattomuus mietitytti...

 

Media-alalle

Media-alan monitoiminainen

 

Minna Rosvall tuli suoraan lukiosta opiskelemaan historiaa Turun yliopistoon. Historia tuntui reaaliaineista kiinnostuneesta Rosvallista monipuoliselta ja yleissivistävältä oppiaineelta, varsinkin, kun oma ala ei ollut heti opintojen alussa selvillä...

 

Mediaa tarkkailemassa

 

​"Silkka tuuri", sanoo syksyllä 2004 mediaraportoijana työnsä aloittanut Merja Haverinen kysyttäessä, mikä oli tärkein tekijä työnsaannissa hänen kohdallaan. Onnea tietysti aina tarvitaan, mutta pelkästä tuurista ei silti tainnut työpaikan saannissa olla kyse...

 

Historioitsija sanomalehtialalla

 

Yleisestä historiasta vuonna 2004 valmistunut Katariina Norontaus haaveili jo 7-vuotiaana tulevansa isona Indiana Jonesiksi. Historia ja arkeologia kiinnostivat alun perin tutkijaksi halunnutta Norontausta. Opintojen loppuvaiheessa realismi kuitenkin iski...

 
 
 

Arkisto-, kirjasto- ja museoalalle

Yleisestä historiasta vuonna 2009 valmistunut Laura Boxberg haaveili vielä lukiossa tiedotusopin opiskelusta, mutta päätyi lopulta Joensuun kautta Turkuun opiskelemaan historiaa...

Tiedon ja sosiaalisten taitojen hallintaa kirjastoalalla

Tarinat ja kertomukset kiinnostivat yleisestä historiasta vuonna 2000 valmistunutta Mikko Winbergiä jo lapsuudessa. Erityisesti ritarimaailma kiehtoi nuorta Winbergiä, ja koulussakin historia tuntui mielekkäältä...

Harjoittelun avulla asiakirjahallintoon

Antti Lehto päätyi opiskelemaan yleistä historiaa englantilaisen filologian kautta. Historia oli kiinnostanut Lehtoa aina, ja kun englanninkin opinnoissa käsiteltiin jonkin verran kulttuurihistoriaa, ajatus historian hakemisesta toiseksi pääaineeksi vahvistui...

 
 

Hallinto

 

Yleisen historian kautta kansainväliselle uralle

Menneisyys kiehtoi Mika Mickelssonia jo koulussa, jolloin historian mielekkyyteen vaikutti myös inspiroiva historian opettaja. Koska Mickelsson koki historian myös mielenkiintoiseksi tieteenalaksi, hän päätti hakeutua Turun yliopistoon...

Lähetystösihteerinä Kuala Lumpurissa

Turun yliopiston yleisestä historiasta valmistunut ja tohtoriksi vuonna 1999 väitellyt Jaakko Lehtovirta on työskennellyt Suomen Kuala Lumpurin lähetystössä lähetystösihteerinä tammikuusta 2005...

Urataitoja opettamassa

Jo yläkoulun seitsemännellä luokalla Eric Carver ilmoitti haluavansa opiskelemaan historiaa. Pienenä hän vieraili mielellään museoissa, mikä kertoo paljon hänen kiinnostuksestaan historiaa kohtaan...

 
 
 
Asiasana:
Tagit: