in English
 
 
Oppiaineen tilat

                                                                                                            

Köyhäintalosta historian taloksi

Kaivokadun ja Kurjenkaivonkentän vieressä sijaitseva kaupunginarkkitehti P. J. Gylichin suunnittelema keltainen kivitalo valmistui Turun köyhäintaloksi vuonna 1834. Rakennuksesta tehtiin ennennäkemättömän suuri, sillä vuoden 1827 suurpalossa tuhoutuneen vaivaistalon tilat olivat olleet riittämättömät kaupungin suureksi kasvaneelle köyhälistölle. Vaivaiset ehtivät asua rakennuksessa kuitenkin vain kaksi vuosikymmentä. Vuonna 1846 köyhäintalosta tuli osa Sirkkalaan perustettavaa kasarmialuetta, kun se muutettiin Krenatööritarkk'ampujapataljoonan asemapaikaksi. Seuraavana vuonna nykyisen Sirkkalankadun varrelle rakennettiin alun perin sotilaiden sairaalana toiminut valkoinen rakennus. 1850-luvulla keltaisen talon viereen nousi myös puukasarmi kasvaneen pataljoonan majoitus- ja ruokailutiloiksi.

Tarkk'ampujapataljoona lakkautettiin Oolannin sodan jälkeen vuonna 1857, ja 1860-luvulta lähtien Sirkkalan kasarmi palveli venäläisarmeijan joukkoja. 1870-luvulla alueelle rakennettiin vielä punainen kivikasarmi. Vuosisadan vaihteessa kasarmialue toimi suojeluskunta-alueena ja punavankien leirinä. Maailmansotien jälkeen keltainen talo saneerattiin perusteellisesti uudeksi sotilassairaalaksi, SS 2:ksi, jona se toimi aina 1990-luvulle asti.

Vuodesta 2000 tyhjillään ollut sotilassairaala sai uudet asukkaat kesäkuun 2006 alussa, kun Turun yliopiston kolme historia-ainetta muuttivat talon peruskorjattuihin tiloihin. Yleisen historian oppiaine löytyy talon ensimmäisestä kerroksesta.
 

Harjoitushuoneet ja opetustilat

Opetuksessa käytettävät harjoitushuoneet sijaitsevat Sirkkalan kasarmialueen Minerva-rakennuksen (kampuskartalla T52) ensimmäisessä kerroksessa.  Luennot pidetään yliopistonmäen luentosaleissa sekä Minervan Janus-luentosalissa.  

Humanistinen tieteenalakirjasto

Historia-aineiden kirjasto sijaitsee Teutori-kirjastossa (Lemminkäisenkatu 3, kampuskartalla T35). Aukioloajat selviävät kirjaston sivuilta.
 
Asiasana:
Tagit:
Pikalinkit