in English
 
 
Tule opiskelemaan!

                                                                                                                   Kuvaaja: Maija Huusko


Tervetuloa opiskelemaan yleistä historiaa! Yleistä historiaa voit opiskella:

Pääaineopiskelijana

Pääsykokeen kautta pääaineopiskelijana. Katso lisää tietoa pääsykokeesta yleisen historian sivuilta pääsykoe-osiosta.

Sivuaineopiskelijana

Yleinen historia on laaja-alainen, kansainvälistymistä tukeva ja yleissivistävä oppiaine, joten se sopii sivuaineeksi hyvin monien alojen opiskelijoille.
Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Yleisen historian opintokokonaisuusmerkintöjä annetaan ainoastaan niille, joilla on pää- tai sivuaineen opinto-oikeus. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla historia-aineiden toimistoon sähköpostitse his-toimisto(at)lists.utu.fi. Katso ilmoittautumisajat historia-aineiden yhteisiltä verkkosivuilta.

Erillisvalinta

Erillisvalinnassa myönnetään opinto-oikeuksia kandidaatin tai maisterin tutkintoon hakijoiden aikaisempien yliopisto-opintojen perusteella. Erillisvalinta koskee siis sellaisia hakijoita, jotka ovat suorittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon jossain muussa yliopistossa tai ammattikorkeakoulututkinnon, suorittaneet opintoja avoimessa yliopistossa tai haluavat siirtyä toisesta yliopistosta Turun yliopistoon.
Lisää tietoa tiedekunnan sivuilta.

Avoimessa yliopistossa

Historiaa on mahdollista päästä opiskelemaan myös avoimen väylän kautta. Tutustu asiaan tarkemmin Avoimen yliopiston sivuilla.

Jatko-opiskelijana

Yleisen historian oppiaineessa on mahdollista suorittaa tieteellisiä jatko-opintoja, jotka tähtäävät filosofian tohtorin tutkintoon. Myös lisensiaatin tutkinnon suorittaminen on mahdollista. Jatko-opintojen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja kykenee luomaan uutta tieteellistä tietoa. Jatko-opinnot tarjoavat mahdollisuuden syventää osaamistaan ja ymmärrystään omalla tieteenalallaan ja kehittyä itsenäiseksi tutkijaksi, mutta ne pätevöittävät myös monille muille aloille hakeutuvia. Lisää tietoa jatko-opiskelusta yleisen historian jatko-opintosivuilta.
Asiasana:
Tagit: