in English
 
 
Yleisessä historiassa valmistuneet opinnäytetyöt

​Oppiaineessa valmistuneet pro gradut ja lisensiaattitutkielmat ja väitöskirjat on koottu selattavaksi tietokannaksi. 1970-luvun lopulta lähtien valmistuneista opinnäytetöistä on luettavissa tekijä- ja otsikkotietojen lisäksi myös niiden tiivistelmäsivut. Aivan uusimmat hyväksytyt opinnäytetyöt eivät välttämättä vielä näy tietokannassa.

Yleisen historian oppiaineessa valmistuneisiin pro graduihin, lisensiaattitutkielmiin ja väitöskirjoihin voi tutustua oppiaineen tiloissa. Niistä suurin osa löytyy myös yliopiston Feeniks-kirjastosta.


Asiasana:
Tagit: