Tutustu kasvien ryhmittelyyn ja heimojen yhteyksiin

​Pääperiaatteena systemaattisen osaston kasvien sijoittelussa on se, että samaan kasviryhmään kuuluvat kasvilajit sijaitsevat lähellä toisiaan. Pääryhmät, kuten lahkot ja heimot, on sijoitettu yhteen samankaltaisuuden ja usein vain oletettujen sukulaisuussuhteiden perusteella. Heimojärjestys kuvastaa parhaimmillaankin vain osittain eri heimojen välisiä kehityshistoriallisia linjoja.

Kasvitieteellisissä puutarhoissa systemaattisia osastoja on rakennettu eri tutkijoiden käsitysten pohjalle. Ruissalon puutarhassa kasvit on järjestetty pääpiirteissään A. Cronquistin kirjan (1981) "An integrated system of classification of flowering plants" mukaan. Alkeellisina pidetyt heimot sijaitsevat pitkittäiskäytävien pohjoispäässä ja kehittyneemmät eteläpäässä. Yksisirkkaisten heimoille on varattu sarkapenkki osaston länsireunalta. Useimpien heimojen kohdalla on opaskilpi, josta käy ilmi heimon laajuus ja levinneisyys.

Asiasana:
Tagit: