in English
 
 
Jukka Kumpuvuorelta vammaisoikeuksiin liittyvä kirjalahjoitus yliopiston kirjastolle
​Tietoasiantuntija Johanna Viitanen, kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jussi Tapani sekä kirjalahjoituksen tehnyt Jukka Kumpuvuori Calonian kirjastolla 25.4. kokoelman luovutustilaisuudessa.

​Vammaisoikeuksiin erikoistunut lakimies Jukka Kumpuvuori on Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan alumni ja tunnettu vammaisoikeusaktiivi. Kumpuvuori lahjoitti yliopiston kirjastolle 25.4.2018 vammaisoikeuksiin liittyvän kirjakokoelman, joka sijaitsee fyysisesti Calonian kirjastossa.

Kumpuvuoren lakitoimisto on vuodesta 2010 hoitanut yhteensä noin 500 vammaisoikeusjuttua. Kumpuvuoren mukaan vammaisoikeustiedolle on tällä hetkellä erityisen suuri tarve.

– Suomessa astui vuonna 2016 voimaan YK:n vammaisoikeussopimus, joka ulottaa vaikutuksensa kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. Lisäksi yhdenvertaisuuslain uudistus, jossa sen katsotaan koskevan myös yksityisiä yrityksiä ja yhdistyksiä, on tuonut tiedontarvetta siihen, mihin laki oikeastaan vammaisasioissa velvoittaa, Kumpuvuori toteaa.

Kumpuvuori kertoo, että vammaisoikeuksiin keskittyvän kokoelman perustaminen on ollut hänen pitkäaikainen haaveensa jo opiskeluajoista lähtien. Vammaisoikeuksiin liittyvää kirjallisuutta on Kumpuvuoren mukaan ollut huonosti tarjolla oikeustieteellisissä kirjastoissa.

– Kokoelma tulee palvelemaan lukuisaa joukkoa vammaisoikeuksista kiinnostuneita henkilöitä, jotka tarvitsevat vammaisoikeuskirjallisuutta opetukseen, seminaaritöihin, tutkielmiin tai väitöskirjoihin. Yliopistoväen lisäksi kokoelmaa tarvitsevat yksittäiset vammaisoikeuksista kiinnostuneet kansalaiset, vammaisoikeusaktivistit ja myös laajasti vammaisjärjestöt, Kumpuvuori sanoo.

Kumpuvuoren lahjoitus koostui kymmenestä uudesta niteestä, joista osa on kansainvälisiä julkaisuja. Kumpuvuori kertoo jatkavansa lahjoituksia kokoelman kartuttamiseksi tulevaisuudessa ja toivoo kokoelman olevan kasvaessaan myös kansainvälisesti merkittävä vammaisoikeustiedon keskittymä.

Kirjastonjohtaja Nygrén ja dekaani Tapani kiittivät tilaisuudessa Kumpuvuorea poikkeuksellisesta lahjoituksesta. Nygrénin mukaan on harvinaista, että kirjasto saa vastaavanlaisia uuteen tutkimuskirjallisuuteen painottuvia lahjoituksia. 

 

Heikki Kettunen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 26.4.2018 9:45 ,  Päivitetty 7.5.2018 13:42