in English
 
 
Kirjasto osaksi opetusta – tilaa osaamista opetussuunnitelmaan

​Informaatiolukutaito (IL) on kaikilla työelämän sektoreilla arvostettua. Vuonna 2015 Turun yliopiston kirjasto piti IL-opetusta perustutkinto-opiskelijoille yhteensä yli 750 tuntia eri tiedekunnissa.

"IL-opetuksen sijoittuminen opetussuunnitelmiin oppiaineen ja yksittäisten opintojaksojen tasolla on se haastava kohta", totesi johtava informaatikko Leena Järveläinen. Opiskelijoilta saadussa palautteessa tulee toistuvasti esiin IL-opetuksen joko liian myöhäinen tai aikainen ajoitus opintoihin nähden. Usein sitä myös toivotaan lisää. 

Yhteistyö ensiarvoisen tärkeää

"Tekisimme mielellämme enemmän yhteistyötä sekä oppiaineiden että yksittäisten opintojaksojen opettajien kanssa, jotta myös IL-opetus tukisi osaamista mahdollisimman hyvin", jatkaa Järveläinen.

"Yhdessä opettajien kanssa yritämme luoda opetuksen sisällön mahdollisimman mielekkääksi ja räätälöimme opetustamme jokaiselle ryhmälle erikseen. Kannattaa muistaa, että teemme tämän kaiken maksutta", toteaa Järveläinen.

On erityisen tärkeää kuulla oppiaineilta itseltään, mitä kirjaston opetukselta halutaan ja mitkä ovat juuri sille oppiaineelle tai opintojaksolle tärkeät taidot. Yhteistä pohjaa keskustelulle voi esimerkiksi hakea kirjaston laatimasta OPS ja informaatiolukutaito –sivustosta.  

Tutustu ja ota yhteyttä

Perjantain tilaisuuden esitykset ja materiaalit ovat kaikkien vapaasti nähtävissä Moodlessa, Tulevaisuuden yliopisto –seminaarisarjan alueella.
 
IL-opetuksesta ja sen suunnittelusta voit sopia

 

 

 

Asiasana: kirjastot;opetuksen kehittäminen, suunnittelu ja arviointi;informaatikot;tiedonhankintataidot;
Tagit:
Julkaistu 22.2.2016 14:25 ,  Päivitetty 25.2.2016 15:13

Informaatiolukutaito (IL)

​= Tiedonhaku-, hankinta- ja hallintataidot