in English
 
 
Kirjasto uudistuu – Mikä muuttuu?

​Uusia tiloja, uusia laitteita

Näkyvin muutos on ollut eri kirjastojen yhdistäminen ja tähän liittyvät remontit. Kirjastoyksiköiden määrä on Turun kampusalueella vähennetty kuuteen aiemmasta seitsemästätoista. Pienten yksiköiden tilat ja toiminnot on keskitetty, jotta palvelut olisivat mahdollisimman kattavia joka toimipisteessä. Samalla kurssikirjat on hajautettu eri yksiköihin.
 
Myös kirjastoautomaatiota on lisätty. Lainaus- ja palautusautomaatit ovatkin varsin suosittuja. Esimerkiksi lokakuussa jo kahdeksankymmentä prosenttia kirjaston kokonaislainauksesta tapahtui automaateilla. Automaatit antavat henkilökunnalle enemmän aikaa keskittyä asiakkaiden neuvontaan ja opastamiseen.

Lähemmäs asiakasta

Käyttöön on otettu myös uusi palvelukonsepti, jossa suurista lainaustiskeistä on luovuttu ja henkilökunta hakeutuu aiempaa enemmän asiakkaiden pariin neuvomaan ja opastamaan. Asiakaspalvelussa iso osa henkilökunnasta kiertää nykyään eri kirjastoyksiköiden välillä: näin pystymme takaamaan palvelun toimivuuden. Tavoitteena on myös henkilökunnan entistä laajempi osaaminen.

Keskittämällä nopeutta

Asiakaspalvelun lisäksi isoin muutos on tapahtunut kirjojen hankinnan ja luetteloinnin keskittämisessä Feeniks-kirjastoon. Uudessa mallissa hankintaehdotukset välitetään hankintatiimille, joka tekee kirjatilaukset. Kun painetut kirjat saapuvat Feeniks-kirjastoon, Tietoaineistojen elinkaari- ja metatieto -tiimissä tallennetaan niitä koskevat metatiedot Melinda- ja Volter-tietokantoihin, saatetaan ne lainauskuntoon ja kirjat lähetetään eteenpäin.
 
Erityisesti e-kirjojen hankkimista on saatu nopeutettua. Tilaaja ilmoittaa ehdottajalle heti kun kirja on käytettävissä – parhaassa tapauksessa tähän ei mene kuin joitakin minuutteja. Nopeuden lisäksi muutoksella estetään pullonkaulojen syntyminen ja taataan yhtenäinen palvelun taso kaikissa tilanteissa.

Kerro toiveesi, me kuuntelemme

Kirjasto pyrkii jatkossakin kehittymään ja takaamaan laadukkaat kirjastopalvelut myös tulevaisuudessa. Toivomme, että kirjaston käyttäjät antavat rohkeasti palautetta havaitsemistaan uudistuksista, jotta saamme ideoita jatkokehitystä varten.
 
Voit antaa palautetta suoraan asiakaspalveluihimme tai osoitteeseen kirjasto-palaute@utu.fi
 
Lisätietoja antavat asiakaspalvelu- ja hankintatiimien  tiiminvetäjät :
Jari Herranen
Hannele Tuikkala
Erik Lindgren
 
 
 
 
Asiasana: hankinta;kirjastot;tilat;laitteet;
Tagit:
Julkaistu 13.11.2015 9:25 ,  Päivitetty 16.11.2015 13:30