in English
 
 
Lue e-kurssikirja – ei jonotusta eikä maksuja!

Kirjaston e-kurssikirjaselvitys

Huomio kohdistettiin e-kurssikirjoihin painetun kurssikirjamäärän lisäämisen sijaan. Kirjaston projektiryhmä selvitti e-kurssikirjojen käytettävyyttä ja kartoitti e-kurssikirjojen välittäjiä. Tavoitteena oli myös tutkia, minkä verran nykyisissä opintovaatimuksissa olevaa eri tieteenalojen kurssikirjamateriaalia olisi tarjolla verkkoversioina.

Projektiryhmässä mukana ollut kurssikirjaston kirjastoamanuenssi Hannele Tuikkala kertoo, että välittäjiltä löytyi e-kurssikirjana vain n. 25% kaikista vaatimuksissa olevista kurssikirjoista. Myös käytettävyys vaihteli, sillä käyttörajoituksia saattoi olla joko käyttäjämäärässä (yksi/rajoitettu määrä kerrallaan) tai lukukerroissa (tietty määrä vuodessa/rajoittamaton).

Huomionarvoista on, että lainatuimpia kurssikirjoja ovat suomenkieliset kirjat, joiden saatavuus e-versiona on vähäinen. Vain kolme välittäjää Talentum, Duodecim ja Ellibs pystyvät tarjoamaan suomenkielisiä e-kurssikirjoja.

E-kurssikirjan edut

E-kurssikirjojen käytöllä on Hannele Tuikkalan mielestä monia etuja:
  • usea lukija voi käyttää yhtä aikaa
  • käyttö ei ole sidottu paikkaan, aikaan eikä laina-aikoihin
  • e-kirjat eivät katoa eivätkä kulu käytössä
  • e-kirjoja tarvitaan pienempi kappalemäärä
Projektiryhmä kiinnitti huomiota myös lukutottumusten muuttumiseen ja aiempaa joustamavapaa opiskeluun, jota e-kurssikirjat tukevat.

Ehdota e-kurssikirjoja

Kirjaston tavoite on, että jokaista kurssikirjaa olisi jatkossa käytettävissä sekä painetussa että e-muodossa. Kurssikirjojen hankintaehdotuksia voi tehdä jatkossa myös e-kirjoihin. E-kurssikirjojen hankintaa helpotetaan henkilökunnalle ja opettajille suunnatulle tietopaketilla, joka on kootaan kirjaston www-sivuille.

Kirjasto tekee kevään 2013 aikana myös tiedekunta- ja laitoskierroksia ja tiedottaa e-kurssikirjojen hankinnasta laajemmin intrassa.

Opiskelijoille e-kurssikirjoja markkinoidaan informaatiolukutaidon opetuksissa. E-kurssikirjoja tullaan markkinoimaan aktiivisesti myös TYY:n ja ainejärjestöjen välityksellä.

Lisätietoja:

Heli Kokkinen                                             Teppo Kahtola
Palvelupäällikkö                                         Kirjastonhoitaja
Turun yliopiston kirjasto                           Turun yliopiston kirjasto
heli.kokkinen@utu.fi                                  teppo.kahtola@utu.fi
(02) 333 6175                                             (02) 333 6187       

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 7.1.2013 15:50 ,  Päivitetty 7.1.2013 15:50