in English
 
 
Oikeustieteen kirjasto uudistuu - Kurssikirjat Caloniaan

​Muiden tieteenalojen kurssikirjat on siirretty jo tätä ennen viime syksyn ja kevään aikana. Asiasta on keskusteltu tiedeyhteisön ja opiskelijoiden kanssa mm. neuvottelukunnissa ja viimeksi oikeustieteen opiskelijoiden Lex ry:n edustajien kanssa. Tavoitteena on mm. tutustuttaa opiskelijat alusta lähtien oman tieteenalan tietoaineistoihin ja kirjastoon pelkkiä oman tieteenalan kurssikirjoja laajemmin. 

Itsepalvelulainaus ja -palautus

Kirjasto on siirtynyt kaikissa toimipaikoissaan itsepalvelun helposti ja tehokkaasti mahdollistavaan RFID-tekniikkaan. Viimeisenä muutos tehtiin oikeustieteen kirjastoon toukokuun viimeisellä viikolla. Samassa yhteydessä pääosa oikeustieteen tietoaineistoista siirrettiin lainattaviksi. Uudistuksesta on keskusteltu ja sovittu tiedekunnan ja Lex ry:n edustajien kanssa.

Tähän saakka kirjoja on voitu lainata paperikuiteilla vain lukupaikoille ja henkilökunnan työhuoneisiin. Uudistuksen myötä myös oikeustieteen tietoaineistojen sijaintitiedot Volter-tietokannassa ovat luotettavia: näet tietokannasta heti, onko kirja paikalla vai lainassa. Mikäli kirja on lainassa, voit varata sen. Tämä koskee myös henkilökunnan työhuoneissa olevia kirjoja, joita konvertoidaan parhaillaan RFID-lainausjärjestelmään.

Vaikka pääosa painetuista aineistoista on siis nyt lainauksen piirissä, myös lukupaikoilla työskentelevien tarpeet pyritään jatkossakin huomioimaan: kurssikirjat sijaitsevat Caloniassa ja jokaisesta kurssikirjanimekkeestä löytyy myös käsikirjastokappale. Kysytyimpiä kirjoja pyritään hankkimaan useampia kappaleita käsikirjastokappaleineen. Vaikka lukupaikoilla kirjoja ei enää voikaan säilyttää, kirjaston yhteyteen toimitetaan säilytyslokeroita.

Kirjaston henkilöstö neuvoo ja opastaa aktiivisesti tiedonhankinnassa, aineistojen saamisessa, lainaamisessa, yms. asiakkaiden tarpeissa.


Lisätietoja antavat palvelupäällikkö Jukka Rantasaari, 041-544 7762 ja kirjastonhoitaja Johanna Viitanen, 02-333 6197.

Asiasana: kirjastot;
Tagit:
Julkaistu 16.6.2015 8:20 ,  Päivitetty 17.6.2015 7:20