in English
 
 
Osallistu kirjaston asiakaskyselyyn - tue eurooppalaista tutkimusta

Hankkeen toteuttaa LIBERin ”Research and Education” -työryhmä, jonka vetäjänä toimii Turun yliopiston kirjaston johtaja Ulla Nygrén.

"Tutkimusta johtavana kirjastona haluaisimme tietysti kansainvälisessä vertailussa edustavan otoksen omasta kyselystämme. Toivoisimmekin mahdollisimman monen yliopistoyhteisöstämme vastaavan asiakaskyselyymme", Ulla Nygrén vetoaa.

​Kirjaston asiakaskysely on auki 14.2. asti ja voit vastata siihen verkossa sekä kirjaston asiakaskoneilla. Lisäksi voit nähdä kirjaston asiakaskyselijöitä jalkautuneena eri puolille kampusta:

  • Teutorissa 3.2.
  • Caloniassa 9.2.
  • Naturassa 10.2.

Miksi LibQUAL?

Kysely toteutetaan käyttämällä Yhdysvalloissa tieteellisten kirjastojen käyttöön kehitettyä laadunarvioinnin työkalua, LibQUALia.

"Työryhmäni tavoitteena on selvittää parhaita metodeja, joilla tieteelliset kirjastot voivat tukea yliopistojen perustoimintoja eli tutkimusta ja opetusta. LibQUAL on hyvä vaihtoehto tutkimusvälineeksi, koska se on laajimmin käytössä olevia kirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyjä maailmassa ja ollut entuudestaan käytössä myös monessa eurooppalaisessa tutkimuskirjastossa”, Ulla Nygrén kertoo.

LibQUALin etuja on, että eri kirjastojen saamia tuloksia on mahdollista verrata maasta tai toimintaympäristöistä riippumatta. Oman kirjaston tulosten lisäksi LIBERin hankkeeseen osallistuvat kirjastot saavat käyttöönsä myös toistensa tulokset. Näin kirjastot voivat verrata keskenään asiakkaidensa tyytyväisyyttä tarjolla oleviin tietoaineistoihin, tiloihin tai palveluun. On myös mielenkiintoista tutkia mahdollisia eroja siinä, mitä palveluja asiakkaat eri maissa pitävät tärkeimpinä.

 ”LibQUALin avulla pystymme näkemään, miten eri strategiat vaikuttavat asiakkaiden näkemyksiin kirjastojen panoksesta. Näin pystymme löytämään kirjastoille juuri ne toimintamallit, jotka tukevat parhaiten opetusta ja tutkimusta", Nygrén kertoo.

LibQUAL ympäri Eurooppaa

Tutkimus on laajuudessaan ensimmäinen laatuaan Euroopan alueella. Suomesta mukana ovat Turun yliopiston kirjaston lisäksi Helsingin yliopiston kirjasto, Tampereen yliopiston kirjasto, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto sekä Åbo Akademin kirjasto. Suomen lisäksi mukana on seitsemän kirjastoa Tanskasta sekä kolme kirjastoa Virosta ja yksittäisiä kirjastoja Iso-Britanniasta, Espanjasta ja Sloveniasta.

”Tutkimuksen järjestely on vaatinut jatkuvaa yhteydenpitoa eri kirjastojen välillä. Suuri osa tutkimukseen osallistuvista kirjastoista on ensi kertaa järjestämässä LibQUAL-tutkimusta, joten olemme joutuneet laatimaan monenlaisia ensikertalaisen ohjeita LibQUALin käyttöön. Oman ongelmansa ovat aiheuttaneet myös Euroopan lukuisat eri kielet, jotka ovat vaatineet LibQUALin eri kieliversioiden yhteensovittamista ja jopa uusien kieliversioiden luomista”, kertoo tutkimuksen organisoinnista vastannut suunnittelija Ilmari Jauhiainen.
 
Ensimmäinen Liberin LibQUAL-kysely pidettiin Durhamin yliopiston kirjastossa viime marraskuussa. Turun yliopiston kirjaston asiakaskysely on toinen tutkimuksessa järjestettävä kysely.

Katse kohti tulevaisuutta

Liberin tutkimus ei pysähdy vain kuvaamaan tieteellisten kirjastojen nykytilaa, vaan pyrkii jo katsomaan eteenpäin ja selvittämään, miten kirjastot voivat tukea yliopistoja muuttuvassa tutkimusympäristössä. Tätä tarkoitusta varten  Research and Education -työryhmä on ideoinut LibQUAL-kyselyyn lisättäviä erikoiskysymyksiä.

”Uusilla kysymyksillä pyritään selvittämään mitä uusia palvelutarpeita  yliopistoyhteisöllä on kirjastolleen. Aiheita ovat esimerkiksi Open access –julkaisut, tutkimuksen arviointi  ja uudet opetusmenetelmät”, Ulla Nygrén kertoo.

 

Turun yliopiston kirjaston LibQUAL-asiakaskysely osoitteessa:
https://www.libqual.org/survey/RWSLDZ82TQJ86X8HVAEQ​

Muistathan, että vain täydellisesti täytetyt kyselyt ovat mukana iPadin ja muiden palkintojen arvonnassa. ​

Lisätietoja:
Ilmari Jauhiainen
libqual@utu.fi

 

 

Asiasana: asiakaslähtöisyys;asiakaspalvelu;asiakastyytyväisyyys;kyselyt;
Tagit:
Julkaistu 3.2.2016 7:00 ,  Päivitetty 3.2.2016 10:05