in English
 
 
Scopus – tutustu uuteen viittaustietokantaan
Scopus kattaa aineistoa maailmanlaajuisesti ja laajasti fysikaalisista tieteistä, lääke- ja terveystieteistä, teknillisistä ja yhteiskuntatieteistä sekä humanistisista tieteistä. Scopuksessa on aineistoa vuodesta 1823 lähtien. Indeksoitavista lehdistä suurin osa, 85 %, on englanninkielisiä. Viittaustietoja löytyy aikaväliltä 1970-1995 melko kattavasti ja täydellisinä vuodesta 1996 eteenpäin.

Mitä Scopus sisältää?

Scopus-tietokannasta löydät:

  • • viitetiedot yli 21 500 vertaisarvioidusta lehdestä 5 000 kansainväliseltä kustantajalta, joista 4 200 Open Access -lehteä
  • 5,3 miljoonaa konferenssijulkaisua, 360 kirjasarjaa ja 400 ammattilehtiä
  • articles-in-press -julkaisuja yli 5 000 lehdestä
  • 23 miljoonaa patenttia

Scopus vai WoS?

Viittaaminen ja viittaukset kuuluvat olennaisesti tieteen tekemisen kontekstiin. Scopus tarjoaa mahdollisuuden tutkia julkaisujen vaikuttavuutta julkaisun, tutkijan, tutkimusryhmän tai lehden kautta. Scopuksessa on WoS:n perinteiselle impact factorille vaihtoehtoisia tai täydentäviä arvioinnin indikaattoreita: h-indeksi, SNIP, SJR (Fact sheet).

Scopuksen vahvuus sen taustalla olevien tietokantojen (Embase, Medline via Embase, Compendex, World textile Index, Geobase, Biobase ja Fluidex) johdosta on lääketieteen, terveyden, teknisten tieteiden ja biotieteiden aloilla. WoS on sen sijaan vahvempi maatalouden, kemian, fysiikan, matematiikan, psykologian ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Molempien tietokantojen suurin vahvuus on kuitenkin lääketieteessä.

Sekä Scopuksen että WoS:n vahvuus on lääketieteessä. Scopuksen taustalla olevien tietokantojen (Embase, Medline via Embase, Compendex, World textile Index, Geobase, Biobase ja Fluidex) ansiosta Scopuksesta löytyy erityisesti paljon terveyden, teknisten tieteiden ja biotieteiden julkaisuja. WoS:ssa taas tärkeässä roolissa taas lääketieteen ohella ovat maatalouden, kemian, fysiikan, matematiikan, psykologian ja yhteiskuntatieteiden alojen julkaisut.

Tietokantojen sisältöjen maantieteellisessä ja ajallisessa kattavuudessa on eroja. Scopus kattaa maantieteellisesti laajemmin aineistoa kuin WoS. Viittaustietoja Scopuksessa on vuodesta 1970 lähtien. Vuotta 1996 edeltävältä ajalta viittaustiedot eivät ole vielä täysin kattavasti tietokannassa (tilanne marraskuussa 2016). WoSin sisältö painottuu angloamerikkalaiseen lääketieteen, fysiikan ja kemian alan julkaisuihin, mutta viittaustiedot ovat jo 1900-luvun alusta lähtien.

Molemmat tietokannat ovat arvokkaita lähteitä näkyvyyden ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Tietokantojen välillä tehtävä valinta riippuu tieteenalasta ja sen käytänteistä. Jos halutaan mahdollisimman hyvä kuva tutkijoiden kansainvälisestä kommunikaatiosta ja vaikuttamisesta, on hyvä käyttää molempia lähteitä.

Lisätietoja:

https://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/8749 
https://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2899/p/8150/c/8749

Kirjaston tietopalvelu- ja opetustiimi
tietopalvelu@utu.fi


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 29.1.2013 8:30 ,  Päivitetty 12.12.2016 12:48