in English
 
 
Wileyn aineistot käytössä vuoden 2019 loppuun asti nykyisillä ehdoilla ja lehtisisällöillä

​Neuvottelut jatkuvat

FinELib-konsortio jatkaa Wileyn kanssa neuvotteluja uudesta avointa julkaisemista edistävästä sopimuksesta. FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.
 
FinELib-konsortion neuvottelemaa vuoden 2018 sopimusta Wileyn kanssa jatketaan vuoden 2019 loppuun asti nykyisillä ehdoilla ja lehtisisällöillä. Näin saadaan jatkoaikaa uuden avoimuutta edistävän sopimuksen neuvotteluille.

Tavoitteena avoin julkaiseminen ilman lisämaksuja

FinELib-konsortion yhteisenä tavoitteena on tarjota tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuus julkaista artikkelit avoimena Wileyn lehdissä ilman erillistä maksua sekä taata lukuoikeus Wileyn julkaisemiin lehtiin.
 
FinELibin taustaorganisaatiot haluavat siirtyä perinteisestä vain lukuoikeuden sisältävästä mallista avoimeen julkaisemiseen nopeasti ja taloudellisesti kestävällä tavalla; OA2020 -tavoitteen jakaa FinELib-konsortion kanssa eri puolilla maailmaa jo yli 140 organisaatiota ja yhteenliittymää, jotka myös neuvottelevat avoimesta julkaisemisesta eri kustantajien kanssa. Myös UNIFI vaatii siirtymistä avoimeen julkaisuun ja on antanut täyden tukensa FinELib-konsortion neuvottelutavoitteille.
 
 
Asiasana: tietoaineistot;lehdet;
Tagit:
Julkaistu 8.4.2019 12:35 ,  Päivitetty 8.4.2019 12:36