in English
 
 
Ainako mun pitää maksaa?

​Tasapainon löytäminen maksujen suuruudessa on kirjastolle haasteellista. Liian korkealle asetetut maksut muodostuvat kohtuuttomiksi. Jos maksut taas ovat liian pienet, voi syntyä houkutus pitää varattuja kirjoja lainassa pitkään eräpäivän jälkeen.  Tämän vuoksi olemme pyrkineet asettamaan maksut niin, että aineisto kannattaa palauttaa ennen eräpäivää mutta satunnaiset myöhästymiset eivät aiheuta suurta menoerää asiakkaille.

Maksujen suuruuden lisäksi kirjasto on pyrkinyt luomaan kirjaston palvelut ja säännöt sellaisiksi, että lainojen uusiminen ja varaaminen on mahdollisimman helppoa. Muistamalla teosten laina-ajat ja noudattamalla eräpäiviä säästyykin parhaiten maksuilta.

Kannattaa myös muistaa, että nykyisin kirjastolla on käytössä myös paljon erilaisia elektronisia aineistoja, joista ei voi tulla myöhästymismaksua.

Miks mulle tulee niitä maksuja?

Maksut on pyritty asettamaan niin, että asiakkaat eivät pidä aineistoa yli eräpäivän, jotta kaikki halukkaat saavat ne helposti käyttöönsä ja aineisto kiertää asiakkaalta toiselle nopeasti. Aineiston saatavuuden parantamiseksi meillä ei ole myöskään käytössä varausmaksua.

Maksut ovat suuremmat kurssikirjoille, koska haluamme erityisesti niiden olevan nopeasti saatavilla. Kurssikirjat täytyy myös muistaa uusia itse.

Eniten maksuista aiheutuu ongelmia asiakkaille joilla on lainassa hyvin paljon teoksia. Tällöin esimerkiksi lainojen automaattisen uusinnan päättyminen voi aiheuttaa ikävän yllätyksen. Siksi onkin tärkeää ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista ja muistaa tarkistaa eräpäivät ennen kuin lähtee matkoille.

En mä voi tietää, millon ne lainat pitäs palauttaa

Monet asiakkaat ovat toivoneet voivansa itse päättää milloin he saavat eräpäivämuistutuksia. Tällä hetkellä käytössä olevassa kirjastojärjestelmässä ilmoitusten räätälöiminen ei ole ollut mahdollista vaan ilmoitukset on asetettu kirjastossa ja ne ovat kaikille samat. Yritämme kuitenkin etsiä tähän ratkaisua joka palvelisi paremmin asiakkaiden erilaisia tarpeita.

Pyrimme jatkossa kehittämään kirjaston palveluita asiakkaiden parhaaksi ja toivommekin palautetta kirjaston palveluista ja käytännöistä. Voit lähettää palautetta kirjastolle tästä.


Teksti: Jari Herranen
Kuvat: Teppo Kahtola 

Asiasana: kirjastot;kirjastopalvelut;asiakaspalvelu;maksut;
Tagit:
Julkaistu 18.4.2017 8:10 ,  Päivitetty 18.4.2017 12:04