in English
 
 
Avoimuus vahvasti esillä Suomen Akatemian haussa – kirjastolta tukea toteutukseen
​Hakemuksen tutkimussuunnitelmassa hakijaa pyydetään jättämään julkaisusuunnitelma, joka ottaa huomioon Akatemian edellytyksen avoimesta julkaisemisesta. Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat tutkijat julkaisevat korkealaatuisissa julkaisuissa joko vihreän tai kultaisen avoimen mallin mukaisesti.

Miten julkaista avoimesti?

Julkaiseminen open access -lehdissä on yleensä maksullista (kultainen malli). Turun yliopistossa on alkuvuoden 2017 kuluessa maksettu artikkelien avaamisesta lähes 60 000 euroa. Summaan sisältyy myös tilausmaksullisissa lehdissä artikkelin avaamisesta perittävät kustannukset (ns. kirjoittaja- eli APC-maksu). FinELib-konsortio, jonka jäsen Turun yliopiston kirjasto on, on kuitenkin neuvotellut huomattavia alennuksia kirjoittajamaksuihin.
 
Toinen, maksuton tapa julkaista avoimesti on lähettää artikkelin hyväksytty ja mahdollisen vertaisarvioinnin läpikäynyt käsikirjoitus kirjastoon. Tämä ns. vihreä malli on myös Akatemian hyväksymä avoimen julkaisemisen muoto. Akatemia sallii kansainvälisten rahoittajien käytäntöjen mukaisen julkaisuviiveen (embargo), joka on tavallisesti 6-12 kuukautta.
 
Akatemia kannustaa artikkelin lopullisen eli vertaisarvioidun ja editoidun käsikirjoitusversion tallentamiseen. Jos julkaisusopimus ei tätä salli, artikkelin voi tallentaa ns. pre-print-versiona, eli tutkijan omana todennäköisesti vertaisarvioimattomana käsikirjoituksena. Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta antavat kirjaston asiantuntijat.
 

Julkaisutiedot tutkimustietojärjestelmästä hankeraporttiin

Suomen Akatemian hankeraportoinnissa tutkija voi poimia omat julkaisunsa kansallisen VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. Tämä edellyttää, että tutkija on ilmoittanut tai itse kirjannut julkaisutietonsa Turun yliopiston tutkimustietojärjestelmään. Julkaisutiedot voi ilmoittaa tai kirjata jo siinä vaiheessa, kun artikkeli on hyväksytty. Kirjasto tarkistaa tiedot, jonka jälkeen ne siirretään VIRTA-julkaisutietopalveluun ja siitä eteenpäin Juuli-julkaisutietoportaaliin yön yli ajossa.
 

Myös datan avaamiseen kannustetaan

 Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Kirjasto tarjoaa koulutusta aineistonhallintasuunnitelman laatimisesta. Tilaisuuksissa käydään läpi TUULI-työkalu ja sen käyttö; mukaan kannattaa siis ottaa oman hakemuksen tiedot, jotta voi heti aloittaa suunnitelman teon. Kirjaston asiantuntijat myös neuvovat sopivan tallennuspaikan valinnassa.
 
Suomen Akatemia järjestää kaikille avoimen Ask & Apply -tilaisuuden to 31.8. 12.00 - 15.00 Agora, Sali XXII.
 
Ota yhteyttä kirjaston asiantuntijoihin:
 
Lisätietoa:
 
Teksti: Anna-Kaarina Linna
Asiasana: kirjastopalvelut;avoimuus;tukimuodot;tutkimus;rahoittajat;
Tagit:
Julkaistu 30.8.2017 10:45 ,  Päivitetty 30.8.2017 11:02