in English
 
 
Kirjasto tutuksi - Väittelijöiden kuvailu Asteri-tietokantaan

​Mitä auktoriteettitietokantaan kuvaillaan?

Asteri-tietokannassa olevien henkilöiden auktoriteettitietueet käsittävät auktorisoidun nimimuodon lisäksi mm. syntymävuoden, -paikan, ammatin, toimialan, henkilön julkaisutoiminnassaan käyttämät kielet ja suoritetut tutkinnot (ml. vuodet).
 
Auktorisoitua nimimuotoa käytetään hyväksi julkaisujen tiedon tallennuksessa ja haussa. Auktorisoidut nimimuodot sitovat yhteen tekijänimien eri muodot (esim. nimien erikieliset versiot tai erilaiset kirjoitusasut) ja auttavat erottamaan saman nimiset henkilöt toisistaan sekä yhdistämään julkaisuja koskevat tiedot oikein eri tietokannoissa.  Kun henkilön auktorisoitua nimimuotoa muutetaan, muutos siirtyy kaikkiin niihin julkaisuista laadittuihin tietueisiin, joissa ko. henkilö on tekijänä tai kohdehenkilönä.
 

Mistä tiedot saadaan?

Kirjasto on sopinut Turun yliopiston viestinnän kanssa, että se saa käyttöönsä väittelijän laatiman väitösilmoituksen ja voi käyttää siinä kysyttyjä tietoja auktoriteettitietueen laadinnassa.
 
Kirjaston rooli on mainittu väitösilmoitusta koskevassa tietosuojaselosteessa, joten väittelijä ilmoituksen allekirjoittaessaan hyväksyy tietojensa tallennuksen Asteri-tietokantaan eikä kirjaston tarvitse sopia asiasta erikseen hänen kanssaan. Tallennuksen jälkeen avoimesti käytettävissä olevissa kirjastotietokannoissa henkilötiedoista näkyvät ainoastaan elinvuodet, jotka helpottavat tiedonhakijan rajaamaan hakunsa oikean henkilön julkaisuihin.
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 4.4.2019 9:00 ,  Päivitetty 4.4.2019 9:00