in English
 
 
Käännösten salat – miten kirjasto auttaa englannin kielen tutkijaa?

​Mistä aiheesta teet väitöskirjaasi?

”Tutkin kirjan asemaa renessanssiajalla – miten kirjojen arvostukselle kävi aikana, jolloin kirjapainotaito levitti kirjallisuutta laajemmalle kuin koskaan aikaisemmin? Erityisenä tutkimuskohteenani ovat kirjojen kääntäjien laatimat esipuheet ja omistuskirjoitukset. Katson, millaista kieltä kääntäjät ovat käyttäneet arvottaessaan kirjoja, ja näin pyrin selvittämään, miten kirjoihin yleensä suhtauduttiin tuona aikana.”

Koetko kirjaston helpottaneen tutkimuksesi tekoa?

”Kirjastohan on ollut välttämätön resurssi. Yksittäisellä tutkijalla ei olisi millään varaa hankkia kaikkia niitä tekstejä, joihin kirjaston kautta meillä on pääsy. Jo tilan puute tekisi mahdottomaksi varastoida aineistoja, jotka nyt ovat kätevästi digitoituna tarjolla.”

Onko jokin aineisto ollut erityisen tärkeä tutkimuksessasi?

”Olen käyttänyt etenkin EEBO-TCP:tä, josta löytyy kattavasti renessanssiajan englanninkielinen kirjallisuus, siis myös englanniksi käännetyt kirjat.”

Pystytkö jotenkin suoraan etsimään EEBO:sta nimenomaan käännettyä kirjallisuutta?

”Ihan niin suoraan en pysty tekemään, sillä EEBO:ssa ei ole erikseen kuvailtu, onko teksti käännös vai alun perin englanniksi ilmestynyt. Saan kuitenkin toisista lähteistä tietooni aikakauden kääntäjät, joita sitten pystyn hakemaan EEBO:sta.”

Syntyykö ongelmia siinä, että sama henkilö voi olla sekä kääntänyt että kirjoittanut tekstejä?

”EEBO:n haku on onneksi joustava. Pystyn sisällyttämään hakuuni sanan ’Translation’ tai sen erilaisia muunnelmia ja synonyymeja ja näin kätevästi rajaamaan hakutulokset vain haluamiini teksteihin.”

Tietoisku:

EEBO (Early English Books Online) on tietokanta, joka sisältää englanninkielistä kirjallisuutta vuosilta 1473-1700 digitoituina kuvina. Tietokanta sisältää yli 130 000 nimekettä muun muassa kaunokirjallisuutta, tieteellisiä tekstejä, yhteiskunnallisia ja uskonnollisia kirjoituksia sekä puheita ja pamfletteja. Teoksia pääsee lukemaan palvelun omassa käyttöliittymässä, jossa yksittäisiä sivuja voi tallentaa TIFF-muodossa. 

EEBO

Haastatteluteksti: Ilmari Jauhiainen
Tietoisku: Anu Raunio
Kuvat: Päivi Letonsaari


Asiasana: tietoaineistot;kirjastopalvelut;
Tagit:
Julkaistu 20.9.2017 7:00 ,  Päivitetty 20.9.2017 8:07