in English
 
 
Puolueiden verkostot – miten kirjasto auttaa politiikan tutkijaa?

Mitä tarkalleen ottaen tutkit?

”Tutkimukseni voisi sanoa koskevan pinnalla olevaa ajatusta politiikan eri kuplista. Tutkin toisaalta suomalaisten puolueiden jäseniä, toisaalta laajemmin niiden kannattajia. Pyrin selvittämään, millaisia tietyn puolueen kannattajat keskimäärin ovat tarkasteltaessa esimerkiksi kulutusasenteita ja luottamusta muihin ihmisiin. Lisäksi olen kiinnostunut verkostoista, joita puolueen jäsenillä ja kannattajilla on – kokevatko he mitkä muut puolueet läheisiksi ja miten he ovat sitoutuneet erilaisiin yhteisöihin, kuten perheeseen, kotikuntaan tai vaikkapa johonkin verkkoyhteisöön.”

Tutkimusaineistosi saat siis pääasiassa ilmeisesti esimerkiksi kyselytutkimuksista. Entä mitä annettavaa kirjaston aineistoilla on tutkimuksellesi?

”Kirjasto on tärkeä työkalu yliopiston yhdelle perustehtävälle eli tutkimukselle sekä hyvä kanava aikaisemman tutkimuksen hankkimiseen ja uuden tutkimuksen seuraamiseen. Kirjaston kautta pääsen lukemaan esimerkiksi oman alani toimitettuja artikkeliteoksia. Seuraan myös monia politiikan ja sosiologian lehtiä, kuten Political Behavioria, Acta Sociologicaa ja Scandinavian Political Studiesia.”

Suurin osa seuraamistasi julkaisuista lienee jo e-aineistona. Lähdetkö etsimään tutkimusartikkeleita kirjaston sivujen kautta?

”Täytyy myöntää, että ensisijaisena hakukoneenani toimii Google Scholar. Kun löydän mielenkiintoisen artikkelin, toivon sitten, että kirjasto on hankkinut yliopistolaisille oikeudet lehteen, jossa artikkeli on julkaistu. Useimmiten näin tuntuukin olevan.”

Onko sinulle koskaan käynyt niin, että artikkeli olisi jäänyt lukematta, koska oikeuksia ei ole hankittu?

”Onneksi kirjasto tarjoaa mahdollisuuden esittää hankintapyyntöjä aineistoihin. Jos oikeuksia johonkin lehteen ei ole ollut, olen aina voinut lähettää kirjastolle hankintapyynnön ja päässyt nopeasti käsiksi haluamaani artikkeliin.”

Kirjaston palvelut ovat siis tässä tapauksessa toimineet hyvin.

”Todellakin. Voisi sanoa, että kirjasto on malliesimerkki siitä, miten sujuvasti yhteistyö tutkimuksen ja yliopiston hallinnon välillä voi toimia. Esimerkiksi omien julkaisutietojen kirjaaminen yliopiston tutkimustietojärjestelmään on tullut paljon sujuvammaksi, kun kirjasto on ottanut enemmän vastuuta tietojen käsittelystä. On todella helppoa, kun tiedot voi vain lähettää kirjastolle, joka huolehtii niiden kirjaamisesta järjestelmään.”

Tietoiskuja:

Tietokantoja politiikan tutkijalle, kun Google ei riitä:

Political Science Complete 

Political Science Complete (EBSCO) on politiikan tutkimuksen kansainvälinen tietokanta, joka sisältää kokotekstejä lähes 700 lehdestä. Tietokannassa on myös kokotekstejä yli 330 hakuteoksesta ja kirjasta sekä yli 47 000 konferenssipaperia. Tämän uniikin politiikan tutkimuksen tietokannan aloja ovat mm. kansainväliset suhteet, poliittinen teoria ja humanitaariset kysymykset.  Tietokantaan sisältyy myös laaja politiikan tutkimuksen asiasanasto.

SocINDEX With Full Text 

SocINDEX With Full Text (EBSCO) on sosiologian eri alojen kansainvälinen tietokanta, joka sisältää yli kaksi miljoonaa viitettä. Kokotekstejä on saatavana yli 600 vertaisarvioidusta lehdestä, ja näiden lisäksi tietokanta sisältää yli 830 kirjaa ja lähes 17 000 konferenssipaperia. Tietokanta kattaa sosiologian alat poliittisesta sosiologiasta sosiaalityöhön ja lisäksi myös sosiologian lähialoja kuten sukupuolentutkimusta. Tietokantaan sisältyy myös sosiologian tutkimuksen asiasanasto.

Academic Search Premier

Academic Search Premier (EBSCO) on monitieteellinen kansainvälinen tietokanta, jossa on yli 300 politiikan lehteä ja lähes 300 sosiologian eri alojen lehteä.

Tietokantoihin pääsee käsiksi Volterin ja ResearchGuiden kautta.

Kirjasto vähentää tutkijan raportointityötä

Kirjasto on tuonut Turun yliopiston tutkijoiden julkaisutietoja Web of Science (WoS) tietokantakokonaisuudesta vuodesta 2015 lähtien, ja tänä syksynä tuonnit ovat laajenneet koskemaan myös Scopus-tietokantaa. Säännölliset tietokantatuonnit ovat vähentäneet tutkijan raportointityötä. Tutkijan tehtäväksi jää vain tarkistaa, että hänen kaikki julkaisunsa löytyvät tutkimustietojärjestelmästä. Mikäli siellä on puutteita, voi julkaisutiedot ilmoittaa kirjastoon lomakkeella.

Lomakkeella voi myös lähettää rinnakkaistallenteet niihin julkaisuihin, joissa sitä ei vielä ole.

Haastatteluteksti: Ilmari Jauhiainen
Tietoiskut: Piita Kiviaho, Ann-Louise Paasio ja Anna-Kaarina Linna
Kuvat: Krista Voitto

Haluatko sinä kertoa, miten kirjasto on auttanut tutkimustasi? Ota yhteyttä (kirjasto@utu.fi), ja sovimme kanssasi haastatteluajan.


Asiasana: kirjastopalvelut;tutkimus;kirjastoaineistot;tietoaineistot;lehdet;tietokannat;julkaisuarkistot;
Tagit:
Julkaistu 13.12.2017 10:10 ,  Päivitetty 13.12.2017 10:42