in English
 
 
Lähteitä metsästämässä – miten kirjasto auttaa uskontotieteen tutkijaa?

​Mitä tarkalleen ottaen tutkit?

”Tutkimuskenttäni on uskontotieteen ja kirjallisuudentutkimuksen leikkauskohdassa. Viime aikoina olen erityisesti paneutunut esimerkiksi Anu ja Mikko -näytelmän kirjoittajana tunnetun Kersti Bergrothin tuotantoon. Näkökulmani on tässäkin uskontotieteellinen: Bergroth oli elämänkatsomukseltaan antroposofi ja olen kiinnostunut, miten antroposofia ja henkisyys näkyvät hänen elämässään ja tuotannossaan.”

Tällainen tutkimus vaatii eittämättä laajan lähdeaineiston läpikäyntiä.

”Näin todellakin on. Bergroth oli tuottelias kirjoittaja, jolta romaanien lisäksi syntyi paljon esimerkiksi pakinoita ja lehtikirjoituksia. Lisäksi huomioon pitää ottaa paljon erilaista arkistomateriaalia. Pisimmällä lähteiden haussa olen käynyt Sveitsissä, jossa kävin läpi Antroposofisen seuran arkistoja.”

Lähteet saattavat siis fyysisesti sijaita hyvinkin monessa paikassa.

”Kyllä. Kansallisella tasolla Finna on tarjonnut tähän huomattavan helpotuksen, koska nyt on mahdollista tehdä laajoja yleishakuja monen kirjaston ja arkiston kokoelmista. Tutkijan kannalta esimerkiksi Turun yliopiston ja Donner-instituutin kirjastojen kokoelmat ovat jo fyysisen läheisyyden takia osa samaa jatkumoa, joten on vain luontevaa, että niitä voi hakea samasta paikasta.”

Mitä erityisesti Turun yliopiston kirjaston kautta tarjottuja aineistoja pidät hyvänä?

”Tarjontahan on nykyään niin laajaa, etten voi sanoa tuntevani läheskään kaikkia aineistoja. Uskontotieteen alalla merkittävä on tietysti ATLA-tietokanta (American Theological Library Association).

Hyvin iloisesti yllätyin kirjaston työasemista, joilla on pääsy Kansalliskirjaston digitoimiin sanoma- ja aikakauslehtiin. Olin jo aiemmin tutustunut vapaasti julkisessa verkossa saatavilla olevaan vanhempaan materiaaliin, mutta tällä tavoin pääsin käsiksi myös uudempiin lehtiin. Löysin heti yli tuhat uutta mahdollista lähdettä!”

Kirjasto on siis tutkijalle hyödyllinen auttaja?

 "Eikä ainoastaan hyödyllinen, vaan jopa välttämätön. Pelkän Googlen avulla käsissämme olisi vain jäsentymätöntä dataa, kun taas kirjasto auttaa etsimään oikeaa informaatiota ja tietoa. Ilman tietoa taas ei voisi tehdä koko tutkimusta.”

 

 

Tietoiskuja:

Uskontotieteen tietokanta ATLA sisältää yli kaksi miljoonaa viitettä lähes kahdesta tuhannesta lehdestä, ja kokotekstiartikkeleita yli 300 lehdestä. Myös monitieteisissä tietokannoissa kuten  Academic Search Premier ja JSTOR on runsaasti uskontotieteellistä aineistoa. Tietokantoihin pääset käsiksi Volterin ja ResearchGuiden kautta. 

 
Kansalliskirjaston digitoimat Suomessa ilmestyneet sanoma- ja aikakauslehdet ovat vapaasti  käytettävissä verkossa vuoteen 1920 asti . Uudempia digitoituja lehtiä voit käyttää kirjaston kulttuuriaineistotyöasemilla Feeniks-kirjastossa ja Teutorin kirjastossa.
 
Kulttuuriaineistotyöasemilla pääset myös Verkkoarkistoon sekä Radio- ja televisioarkiston tallenteisiin
 
 
Haastatteluteksti: Ilmari Jauhiainen
Tietoiskut: Tiina Suikkanen
Kuvat: Päivi Letonsaari

 

Asiasana: kirjastoaineistot;tietoaineistot;tieto;kirjastopalvelut;
Tagit:
Julkaistu 12.10.2017 8:40 ,  Päivitetty 12.10.2017 10:09