in English
 
 
Kirjaa tutkimassa – miten kirjasto auttaa vanhan kirjallisuuden tutkijaa?

​Olet englannin kielen professori, mutta mikä on tarkempi tutkimusalasi?

”Tutkin vanhempaa eli keskiajalta ja uuden ajan alusta peräisin olevaa englanninkielistä tekstiaineistoa. Esimerkiksi väitöskirjani tein myöhäiskeskiajan kerettiläisten ajattelijoiden kirjoituksista. Nykyään olen erityisesti paneutunut kirjan varsinaista tekstiä kehystäviin parateksteihin, kuten esipuheisiin ja omistuskirjoituksiin. Lisäksi olen syventynyt materiaaliseen kielitieteeseen, joka näkee kielellisen viestinnän olevan sidoksissa fyysiseen ilmentymäänsä, kuten kirjaan.”

Koska fyysiset kirjat ovat tutkimuskohteitasi, kirjasto lienee sinulle merkittävä asia?

”Kyllä vain, kirja esineenä on tutkimuksessani keskeisellä sijalla, eikä vanha painovuosi merkitse, että kirja olisi tarpeeton. Turun yliopistosta etenkin Teutorin ja Feeniksin kirjastot ovat tässä suhteessa olleet hyvin tärkeitä, ja näitä täydentävät Åbo Akademin kirjaston kokoelmat. Ja koska kaikkia kirjoja ei Turussa ole, ovat kirjastomme kaukolainapalvelut myös sydäntäni lähellä.”

Käytätkö silti tutkimuksessasi myös kirjaston tarjoamia e-aineistoja?

”Toki nekin ovat tärkeitä. Tieteelliset lehdethän jo käytännössä luetaan sähköisessä muodossa. Toivomuksena olisi, että kustantajat tarjoaisivat myös lehtiensä vanhempia vuosikertoja digitoituna.

Lehtien lisäksi myös erilaiset tietokannat, bibliografiat ja sanomalehtiarkistot ovat tutkimukselle merkittäviä. Esimerkiksi 17th and 18th Century Burney Collection on huomattava kokoelma brittiläisiä ja amerikkalaisia sanomalehtiä, joiden käsiin saaminen olisi turkulaiselle tutkijalle ollut pari vuosikymmentä sitten työn ja tuskan takana. Tällaiset kokoelmat helpottavat tutkijan elämää ja laajentavat mahdollisten tutkimusaiheidenkin kirjoa valtavasti. Ne tarjoavat myös mainioita tutkimusaiheita graduntekijöille.”

Haluaisitko vielä nostaa jotain Turun yliopiston kirjaston aineistoja erityisesti esiin?

”Olen yhteistyössä historian oppiaineiden kanssa ollut mukana kartoittamassa Turun kirjastoista löytyviä vanhoja käsikirjoituksia. Yllätyin suuresti yliopiston kirjaston monipuolisesta käsikirjoituskokoelmasta, joka ansaitsisi enemmän huomiota. Toivoisinkin, että tutkijat muistaisivat hyödyntää näitä aineistoja eivätkä jättäisi niitä käyttämättä kirjaston varastoihin.”

 

Tietoiskuja

17th and 18th Century Burney Collection

17th and 18th Century Burney Collection sisältää kattavan kokoelman historiallisia englanninkielisiä sanomalehtiä. Tietokanta sisältää 1600- ja 1700-luvun sanomalehtiä, pamfletteja, julistuksia ja muuta yhteiskunnallista aineistoa. Tietokannassa voi tehdä kokotekstihakuja. Aineistoa voi tallentaa, tulostaa tai lähettää omaan sähköpostiin. 

Linkki tietokantaan

Kirjaston käsikirjoituskokoelmasta

Käsikirjoituskokoelmaan kuuluu sekä kokonaisia arkistoja että erillisiä asiakirjoja. Viimeksi mainitut ovat päätyneet kirjastoon lähinnä perustamisvaiheen kirjakeräyksissä saatujen lahjoitusten mukana eikä tätä kokoelmaa ole koskaan ollut tarkoitus tietoisesti kartuttaa. Kokonaisia yksityisarkistoja otettiin vastaan myöhemminkin, mutta niitä on myös siirretty täältä muihin arkistoihin, jos on katsottu, etteivät ne millään tavoin liity Turun yliopistoon.

Yksittäisistä asiakirjoista koostuva käsikirjoituskokoelma sisältää asiakirjoja kaikilta elämänaloilta: kirjeitä, puheita, saarnoja, muistoalbumeja, luentomuistiinpanoja, kouluvihkoja, kauppakuitteja, tilikirjoja, koulutodistuksia, monenlaisista asioista tehtyjä muistiinpanoja jne. Pääosa aineistosta ajoittuu 1700-luvun lopulta 1900-luvun ensi vuosikymmenille, mutta joukossa on myös muutamia varhaisempien vuosisatojen asiakirjoja.

Kokoelmaa ei ole aikanaan järjestetty aiheittain vaan aineisto on pakattu numeroituihin koteloihin ilmeisen satunnaisesti. Asiakirjojen paikallistamisessa on välttämättömänä apuna Veikko Laakson laatima luettelo vuodelta 1972.

Haastatteluteksti: Ilmari Jauhiainen
Tietoiskut: Anu Raunio ja Liisa Hilander
Kuvat: Krista Voitto

Haluatko sinä kertoa, miten kirjasto on auttanut tutkimustasi? Ota yhteyttä (kirjasto@utu.fi), ja sovimme kanssasi haastatteluajan.

Asiasana: kirjastoaineistot;tietoaineistot;kirjastot;kirjastopalvelut;kirjat;tietokannat;
Tagit:
Julkaistu 13.11.2017 13:40 ,  Päivitetty 13.11.2017 14:18