in English
 
 
Kirjasto lähemmäs asiakasta: enemmän aikaa asiakaspalveluun

​Itsepalvelua ja hakeutuvaa asiakaspalvelua

 
Turun yliopiston kirjastossa ovat puhaltaneet uudet tuulet parin viime vuoden aikana. Moni kirjastorakennus on saanut uuden ilmeen ja samalla kyytiä on saanut myös vanhanmallinen palvelukonsepti, jossa kirjastovirkailijat istuvat isojen asiakaspalvelutiskien takana.
 
Uudistuksen taustalla on kirjastossa suoritettu organisaatiomuutos sekä lainausautomatiikan täydellinen uudistaminen. Muutosten tavoitteena on parantaa palvelua hakeutuvan asiakaspalvelun avulla - nyt kirjaston asiakaspalvelijoilla on mahdollisuus hakeutua asiakkaiden avuksi ja enemmän aikaa antaa yksilöllisempää apua.
 

Uudenlaista asiakaspalvelua

 
Uusien automaattien avulla kirjojen lainaaminen ja palauttaminen on nyt enimmäkseen itsepalvelua, jolloin kirjaston asiakaspalvelijat ovat entistä paremmin käytettävissä asiakkaiden tiedonhakuun ja aineiston paikantamiseen liittyvissä asioissa.
 
”Kirjaston uusi asiakaspalvelukonsepti korostaakin hakeutuvaa asiakaspalvelua, jossa kirjaston henkilökunta on entistä enemmän asiakkaiden parissa auttamassa, neuvomassa ja opastamassa tietoaineistojen käytössä”, kiteyttää palvelupäällikkö Heli Kokkinen.
 
Isoista, kiinteistä asiakaspalvelutiskeistä ja -saarekkeista on luovuttu ja niiden tilalla on kevyitä, siirreltäviä sekä vähemmän tilaa vieviä asiakaspalvelupisteitä.
 
Päämääränä on asiakaspalvelun parantaminen asiakkaiden pariin hakeutumalla. Kirjaston kaikissa yksiköissä asiakaspalvelijat voivat paremmin auttaa asiakasta ja ohjaavat heidät tarvittaessa eteenpäin kirjaston informaatikoille.
 
”Kirjaston henkilökunta siirtyy massiivisen tiskin takaa lähemmäs asiakkaitaan ja on jatkossa asiakkailleen helpommin lähestyttävissä”, informaatikko Päivi Kanerva kuvailee uutta toimintamallia ja kannustaa asiakkaita kysymään rohkeasti apua ja neuvoa.
 
Kirjasto toivoo asiakkailta palautetta, jotta uutta asiakaspalvelumallia voidaan edelleen kehittää. Voit antaa palautetta suoraan asiakaspalveluihimme tai osoitteeseen kirjasto-palaute@utu.fi.
 
 
 
Asiasana: asiakaspalvelu;asiakaslähtöisyys;kirjastot;uudistukset;
Tagit:
Julkaistu 4.5.2015 8:20 ,  Päivitetty 4.5.2015 8:21