in English
 
 
Kunnioitusta ja luottamusta – Miten kirjasto auttaa hoitotieteen tutkijaa?

​Omaa alaasi on hoitotyön etiikka. Mitä tarkemmin ottaen tutkit?

”Tutkin ikääntyneiden potilaiden kunnioittavaa kohtelua erityisesti potilaan näkökulmasta; mitä se on, miten se ilmenee ja mitkä tekijät ovat siihen yhteydessä. Potilaiden kunnioittava kohtelu on eettisesti korkealaatuisen hoitotyön perusta. Se luo positiivisen ja turvallisen ilmapiirin koko hoitoyhteisöön ja heijastuu myös potilaiden omaisten kohtaamisiin. Toivon, että tutkimukseni pystyy ylläpitämään ja vahvistamaan kunnioittavan kohtelun kulttuuria.”

Onko aiheesta paljon aiempaa tutkimusta?

”Empiiristä tutkimusta kunnioittavasta kohtelusta on tehty yllättävän vähän. Sitä on myös määritelty hyvin yleisellä tasolla. Yksi tutkimukseni tavoitteista on laatia potilaslähtöinen mittari, jossa määritellään kunnioittavan kohtelun elementtejä ja jonka avulla kohtelun laatua voisi arvioida.”

Onko tarjolla ollut edes teorialähtöisempää aineistoa?

”Tutkimukselleni keskeisestä kunnioituksen käsitteestä (”respect”) on olemassa paljon perustietoa ja teoreettisia artikkeleita, joita olen käyttänyt tutkimusaineistonani. Aiheesta on myös kiinnostavia hyvinkin vanhoja artikkeleita, joiden etsimisessä ja hankkimisessa olen saanut onnekseni paljon henkilökohtaista apua kirjaston informaatikoilta.”

Onko kirjasto aina näin aulis auttamaan hoitotieteilijöitä?

”Hoitotieteen oppiaineen ja kirjaston yhteistyö on saumatonta ja sitä on tavoitteellisesti kehitetty vuosien varrella. Kirjaston väkeä on käynyt säännöllisesti henkilökuntakokouksissamme ja strategiapäivillä kertomassa kirjaston palveluista ja uusista aineistoista. He ovat myös aina aktiivisesti tiedustelemassa, miten kirjasto voisi parantaa palveluitaan tai aineistojaan.”

Millaiseksi olet kokenut yhteistyön opettamisen saralla?

”Olemme yhdessä kirjaston kanssa suunnitelleet ja toteuttaneet tiedonhakuopintojaksoa ensimmäisen lukuvuoden maisteriopiskelijoillemme. Näin uudet opiskelijamme saavat heti opintojen alussa asiantuntevaa opetusta tiedonhausta ja viitteiden hallinnasta, taitoja, joita tarvitaan kaikissa opintojen vaiheissa.  Opiskelijoilla on myös mahdollisuus opintojen myöhemmissä vaiheissa syventää taitojaan ja osallistua kirjaston järjestämiin avoimen tiedonhaun klinikoille, joissa saa omaan tutkimusaiheeseen liittyvää täsmäapua. Näille kursseille voi myös jatko-opiskelija mennä petraamaan taitojaan! Nykyisin kirjaston opetukset eivät enää edes rajoitu tiedonhakuun, vaan mukana on etenkin nuoremmalle sukupolvelle tärkeiden viitteidenhallintaohjelmien opetusta.”

Entäpä mitkä kirjaston tarjoamat aineistot ovat hoitotieteilijöille erityisen tärkeitä?

”Nostaisin esiin ResearchGuiden, jossa on hoitotieteilijöille räätälöity täysin oma osionsa. ResearchGuidesta löytyvät helposti hoitotieteen keskeisimmät tiedonhakukanavat, e-lehdet ja e-kirjat. Aineistoa on laajalti eri vaiheissa oleville opiskelijoille sekä tutkijoille.”

Yliopistokirjastojen tulevaisuus on tällä hetkellä paljon esillä. Kaipaisitko itse jotain muutoksia tai modernisointeja kirjastoon?

”Kahdeksan vuoden aikana olen nähnyt valtavan innon, jolla kirjastoa on kehitetty. Mielestäni voimmekin olla hyvin tyytyväisiä nykytilanteeseen. Kirjastolla on taito pysyä ajan tasalla ja onneksi kirjasto pitää meidät tutkijatkin ajan tasalla. Erityisesti haluan kiittää kirjaston henkilökuntaa palvelualttiudesta.”

 

 
Haastattelu: Ilmari Jauhiainen
Kuvat: Krista Voitto
 
Haluatko sinä kertoa, miten kirjasto on auttanut tutkimustasi? Ota yhteyttä (kirjasto@utu.fi), ja sovimme kanssasi haastatteluajan.
 
 

 

Asiasana: kirjastopalvelut;tietoaineistot;tutkimus;
Tagit:
Julkaistu 4.4.2018 8:25 ,  Päivitetty 7.5.2018 11:57