in English
 
 
Osaako opiskelija muutakin kuin googlettaa? – kirjaston opetus opseihin

​Turun yliopistossa laaditaan parhaillaan kahden seuraavan lukuvuoden (2018-2020) opetussuunnitelmia. Nyt on hyvä hetki tarkistaa, että opetussuunnitelmaan kuuluu muitakin opiskelutaitoja kuin googletus.

"Tällaista ei ole ennen opetettu"

Tiedonhaku, -hankinta ja –hallinta eli informaatiolukutaito (IL) edesauttaa sujuvaa opiskelua. Tieteellisen tiedon lähteet, niiden löydettävyys, saatavuus ja hallitseminen jäävät kuitenkin vähälle huomiolle monen tiedekunnan ja oppiaineen suunnitelmissa.

Kirjasto tarjoaa opetuksen maksutta ja räätälöidysti oppiaineen toiveiden mukaan. Jos IL-opetusta ei ole oppiaineesi opetussuunnitelmassa, ota siis vain rohkeasti yhteyttä kirjastoon! Etenkin kandi- ja gradutyötä aloitettaessa IL-opetus on opiskelijalle aivan oleellista.

”Ennen kandiseminaariakin olis jo voinut…”

Oikeaan aikaan ja sopivassa laajuudessa annettu IL-opetus on hyödyksi sekä opettajille että opiskelijoille. Kirjaston opettamiin opiskelutaitoihin kuuluvat niin ensimmäisen kurssikirjan lainaaminen kuin gradun lähdekirjallisuuden kokoaminen.

Usein opiskelijat ovat kuitenkin itsenäisen tiedonhankinnan kanssa eksyksissä vielä tutkielmavaiheessa. Haasteena on kirjaston opetuksen sijoittaminen oikeaan aikaan vaiheeseen opintoja ja sen sitominen muihin opintoihin. Ajoituksen miettimiseen on hyvä käyttää aikaa, sillä liian usein opiskelija toteaa kirjaston opetuksen tulleen väärässä vaiheessa opintoja: pahimmissa tapauksissa tutkielma on jo jätetty tarkistettavaksi.

”Kiitos! Vielä kun ohjaajan saisi tunnille mukaan.”

Parhaiten kirjaston opetus toteutuu silloin kun ohjaaja on mukana opetuksessa. Näin opiskelijoiden tutkimusaiheet konkretisoituvat opettajille, ja opiskelijat saavat vinkkejä työskentelyynsä sekä tiedonhaun että oman tieteenalansa ammattilaisilta.

Sisällöltään esimerkiksi tietokantoihin keskittyvät koulutukset on koettu hyödyllisiksi juuri metoditöitä tai tutkielman suunnittelua aloittaessa, kun taas viitteidenhallinnan opetukset ovat paikallaan silloin, kun aineistoa ja lähteitä on jo alkanut kertyä.

Vaikuta uusiin opetussuunnitelmiin nyt!

Jokaisella opiskelijalla on oltava tasa-arvoinen mahdollisuus ottaa haltuunsa tärkeät opiskelutaidot. Nyt myös kirjaston tarjoama informaatiolukutaito on hyvä kirjata opetussuunnitelmiin, jotta kirjaston opetus saadaan edesauttamaan opintojen sujumista  ja tuottamaan kumuloituvaa osaamista tiedonhaussa, -hankinnassa ja –hallinnassa.

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Heli Kokkinen
Johtava informaatikko Leena Järveläinen

IL-opetus tiedekunnittain
Muu kirjaston koulutus

Jutun suorat lainaukset on otettu kirjaston saamista IL-opetuksen palautteista.

 

 


Asiasana: kirjastopalvelut;informaatikot;opetuksen kehittäminen, suunnittelu ja arviointi;
Tagit:
Julkaistu 15.2.2018 14:25 ,  Päivitetty 15.2.2018 14:32