in English
 
 
Tiede muuttuu – tarvitaanko kirjastoa enää — sarjan yhteenvetävä paneeli 12.4.

​Paneelikeskustelu: Tiede muuttuu – tarvitaanko kirjastoa? 

Torstai 12.4.2018 klo 16.00–17:30 Teutori 
 
Paneelikeskustelu palauttaa keskustelusarjan ydinkysymyksen ääreen: Tarvitaanko kirjastoa muuttuvassa tiedeympäristössä ja millainen sen pitäisi olla? Tutkijoita ja kirjastoa edustavat panelistit pohtivat yhdessä, miten tieteentekemisen kehittyviin tarpeisiin pystytään kirjastoissa vastaamaan. Keskustelussa vedetään aiempien tilaisuuksien teemoja yhteen ja kuullaan uusia näkökulmia. Myös yleisön toivotaan osallistuvan keskusteluun.
 
Panelistit:
 • professori Päivi Lappalainen, humanististen tieteiden kirjastopalveluiden neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • yliopistotutkija Harri Terho, yhteiskunta- ja kauppatieteiden kirjastopalveluiden neuvottelukunnan varapuheenjohtaja
 • professori Jorma Toppari, luonnontieteiden ja lääketieteen kirjastopalveluiden neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • professori Gunilla Widén, informaatiotutkimus, Åbo Akademi
 • hallituksen puheenjohtaja Inari Harjuniemi, Turun yliopiston ylioppilaskunta
 • kirjastonjohtaja Ulla Nygrén
Keskustelua johtaa: Turun yliopiston kehitysjohtaja Riitta Mustonen
 
Paneeli päättää keskustelusarjan, jonka innoittajana on ollut havainto siitä, että tieteellisten kirjastojen rooli ja tehtävät ovat nousseet keskusteluun niin Euroopassa kuin Suomessakin. Tekeekö digitalisaatio kirjaston tarpeettomaksi?
Turun yliopiston kirjasto on yksi vanhimpia ja merkittävimpiä tieteellisiä kirjastoja maassamme. Lähes satavuotias kirjasto pohtii identiteettiään ja tehtäväänsä vuorovaikutuksessa tiedeyhteisön kanssa keväällä 2018 järjestettävässä keskustelusarjassa. 
 
Idea keskustelutilaisuuksien järjestämiseen tuli historioitsijoilta, ja kirjasto nappasi idean heti toteutukseen. Keskustelutilaisuuksissa käsitellään tieteenteon kannalta keskeisiä ja ajankohtaisia kysymyksiä, jotka nivoutuvat kirjaston toimintaan.  Yliopiston tutkijat alustavat lyhyesti teemoista, jonka jälkeen kaikki tapahtumaan osallistuvat keskustelevat yhdessä, miten kirjasto parhaiten palvelee tieteentekijöitä.
 
Tilaisuuksissa tuodaan esille myös vielä osin tuntemattomaksi jääneitä uusia tapoja, joilla kirjasto jo nyt auttaa tieteentekijöitä. 
 

Aiemmat keskustelut:

Tiedon louhinta, open science ja big data tieteellisten kirjastojen uusina toiminta-alueina 

Torstai 15.2.2018 klo 16.00–17.30 Teutori
 
Yhteiskunnan digitalisaatio on mullistanut tieteen tekemisen edellytykset. Samalla se on tuonut mukanaan uudenlaisia ongelmia – esimerkiksi aineistojen lisenssihintoihin ja tekijänoikeusasioihin liittyen. Tilaisuudessa kysytään, miten tieteen digitalisaatio vaikuttaa tutkimukseen ja tutkijoiden tapaan toimia. Mitä digitalisaation mahdollistama open science tarkoittaa eri tieteenaloilla? Miten kirjasto voi jo nyt auttaa ongelmakohdissa ja millaista asiantuntemusta kirjastolaisilta toivotaan tulevaisuudessa?  
 
Alustajat:
 • johtaja Benita Heiskanen, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus
 • professori Hannu Salmi, kulttuurihistoria
 • professori Erkki Sutinen, vuorovaikutusmuotoilu   
Vetäjä: palvelupäällikkö Ludvig Forsman, kirjaston tietoaineistojen saatavuuspalvelut
 

Tieteelliset kirjastot muistiorganisaatioina ja tutkimuksen mahdollistajina 

Torstai 1.3.2018 klo 16.00–17.30 Teutori 
 
Tieteelliset kirjastot ovat olleet tärkeimpiä muistiorganisaatioita antiikista lähtien. Niiden rooli on kuitenkin muuttunut nopeasti. Ne eivät ole ainoastaan tietoa säilyttäviä vaan myös nopeasti kasvavaa tietomäärää jäsentäviä ja tiedon löydettävyyttä edistäviä instituutioita. Keskustelussa pohditaan, mitä tieteellisten kirjastojen pitäisi tehdä sekä mitä niiden kuuluisi hankkia, säilyttää ja tarjota. 
 
Alustajat:  
 • professori Jani Erola, sosiologia
 • professori Anne Kumpula, ympäristöoikeus
 • yliopistonlehtori Janne Tunturi, yleinen historia
Vetäjä: palvelupäällikkö Heli Kokkinen, kirjaston oppimisen palvelut   

Tutkijat, tiedeyhteisö ja kirjasto julkaisemisen ja arvioinnin pyörteissä

Torstai 15.3.2018 klo 16.00–17.30 Teutori 
 
Tutkimuksen arvioinnin tavat ja menetelmät ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Indeksit ja julkaisufoorumien luokitukset ovat yhä suuremmassa roolissa, kun rahaa jaetaan ja työtehtäviä täytetään. Tilaisuudessa keskustellaan, miten tämä vaikuttaa yhtäältä eri alojen tutkijoiden julkaisukäytöntöihin, toisaalta kirjaston toimintaan. Entä miten suurten kansainvälisten tiedejulkaisijoiden käytännöt ja maksut vaikuttavat tutkijoiden ja kirjastojen toimintaedellytyksiin?  
 
Alustajat:
 • professori Johanna Ilmakunnas, Suomen historia
 • professori Kari Lukka, laskentatoimi ja rahoitus
 • professori Petriina Paturi, fysiikan ja tähtitieteen laitos/Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio  
Vetäjä: palvelupäällikkö Jukka Rantasaari, kirjaston tutkimuksen palvelut
 


 

 
 
Asiasana: kirjastopalvelut;tutkimus;
Tagit:
Julkaistu 9.4.2018 13:45 ,  Päivitetty 9.4.2018 14:49