in English
 
 
ResearchGuides - Löydä oman tieteenalasi tiedonlähteet helposti

​Kirjaston saamassa asiakaspalautteessa on enenevässä määrin usein toivottu sähköisten palveluiden kuten Volter-tietokannan ja Nelli-portaalin uudistamista. Myös keväällä 2012 totutetun kansainvälisen LibQUAL-asiakastyytyväisyyskyselyn palautteissa toivottiin verkkopalveluiden käytettävyyden parantamista ja nykyaikaistamista.

Johtava informaatikko Leena Järveläinen kertoo, että kirjastossa alettiin pohtia uusien www-sivujen ja sähköisten palveluiden uudistamista kokonaisuutena: ”Päätimme keventää www-sivujemme sisältöä ja tarjota asiakkaille uudenlaisen tavan löytää heitä kiinnostavia aineistoja ja tiedonlähteitä.

Tutustu tieteenalakohtaisiin oppaisiin

Kirjasto on avannut uudet opiskelijoita ja tutkijoita palvelevat tiedonhaun tieteenalakohtaiset oppaat osoitteessa ResearchGuides.

Tieteenalakohtaisiin ResearchGuideseihin on koottu kunkin tieteenalan keskeisiä tietokantoja ja muita työkaluja tutkijoiden ja opiskelijoiden tiedonhaun tukemista varten. Palvelun on tarkoitus tuoda entistä paremmin esille paitsi kirjaston hankkimat e-aineistot myös painetut ja vapaasti verkossa olevat aineistot.

Rakennetaan ResearchGuides-palvelua yhdessä

Leena Järveläinen toivoo, että palvelua voitaisiin rakentaa yhdessä yliopistolaisten kanssa: ”Toivomme suoraa palautetta, kommentteja ja vinkkejä, jotta oppaat palvelisivat opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita mahdollisimman hyvin”. Käyttäjät voivat osallistua oppaiden sisällön tuotantoon kommentoimalla jo valmiita sisältöjä tai ehdottamalla uusia.

Palautetta voi antaa suoraan tiedonhakuoppaiden kommentointi-kenttiin tai henkilökohtaisesti kunkin oppaan tekijälle, jonka yhteystiedot löytyvät jokaisesta oppaasta. Vaihtoehtoisesti sähköpostia voi lähettää myös kaikille tekijöille yhdessä osoitteeseen libguides@lists.utu.fi.

Lisätietoja:
Johtava informaatikko Leena Järveläinen
leena.jarvalainen@utu.fi
puh. (02) 333 5869
puh. 040 839 8630

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 7.1.2013 10:30 ,  Päivitetty 7.1.2013 10:30