in English
 
 
Kirjaston tilaohjelma mahdollisti mittavat aineistohankinnat
Ulla Nygrénin aloittaessa yliopiston kirjastonjohtajana vuonna 2010 kirjastolla oli parikymmentä toimipistettä. Viime vuosina tiloja ja vuokrakustannuksia on karsittu tuntuvasti. Ajatukset kirjaston tulevaisuuden suunnasta kirkastuivat lopullisesti HalRake-työskentelyn myötä.
 
– HalRake-prosessissa me kirjastolaiset olimme kuuntelijoita. Halusimme selvittää, mitä tiedeyhteisö odottaa tulevaisuuden yliopistokirjastolta. Vastauskin tuli esille kirkkaana: meiltä odotetaan ennen muuta asiantuntijapalveluita, sen sijaan esimerkiksi kirjojen lainausta ja palautusta voidaan yhä enemmän automatisoida, Ulla Nygrén sanoo.

Ostoskorissa e-aineistoja ja inkunaabeleita

Säästyneet vuokrakulut on kanavoitu monipuolisiin uusiin tietoaineistoihin.
 
– Nyt hankitut aineistot ovat kaikkien yliopistolaisten, yhtä hyvin graduaan tekevien opiskelijoiden kuin varttuneiden tutkijoidenkin käytettävissä. Hankinnoissa olemme pitäneet mielessämme yliopiston monialaisuuden, ja uutta mielenkiintoista tarjontaa löytyykin nyt eri tieteenaloille, Nygrén vinkkaa.
 
Sähköisiä tietoaineistoja ei hankittu summamutikassa, vaan kirjastolla on ollut käytettävissään elektronisten aineistojen kustantajilta saatuja tietoja. Kustantajat nimittäin rekisteröivät myös sellaisen aineiston latausyritykset, johon käyttäjällä ei ole oikeuksia. Niinpä tiettyjen aineistojen saatavuutta on nyt lisätty ostamalla yliopistolaisille lisenssi myös vanhempiin artikkeleihin, jotka eivät ennen ole olleet saatavilla.
 
– Elektronisten aineistojen saatavuus ja käyttö on lisääntynyt huimasti myös muiden kuin kovien tieteiden alueella. Niinpä nyt tehdyissä hankinnoissa on paljon mielenkiintoista paitsi kovien tieteiden edustajille, myös vaikkapa oikeustieteilijöille, yhteiskuntatieteilijöille ja humanisteille.
 
Myös kirjaston vanhan kirjallisuuden kokoelmaan on tehty täydennyksiä.
– Neljän viime vuoden aikana olemme saaneet hankittua esimerkiksi Turkuun ja Ruotsi-Suomen historiaan liittyvää arvokasta aineistoa, muun muassa inkunaabeleita.

Kirjastotilojen konsepti ajatellaan uudelleen 

Pääkirjaston henkilökunta muuttaa pian väistötiloihin Jusleniaan, kun pääkirjasto menee huhti-toukokuussa remonttiin. Uudistunut pääkirjasto aukeaa käyttäjille alkuvuonna 2015. Asiakkaille remontti tuo muun muassa lainaus- ja palautusautomaatit, uusia kokoelmia, ryhmätyöskentelytiloja ja lukunurkkauksia nyt lukusalikäytössä olevaan kakkoskerrokseen ja täysin hiljaisen työskentelytilan nyt henkilökunnan käytössä olevaan kolmanteen kerrokseen.
 
Tähtäimessä on, että tulevaisuudessa Turun kampusalueella on kuusi kirjaston toimipistettä: pääkirjasto, Quantum, Calonia, Educarium, kauppakorkeakoulu ja Teutori.
 
– Punaisena lankana kaikissa kirjastoyksiköissämme tulee olemaan asiakkaiden pariin jalkautuminen.  Esimerkiksi nykyisenkaltaisista suurista lainaustiskeistä luovutaan.
 
Uuden ajattelun laboratoriona toimii Teutori-rakennus, johon avataan loppukesästä tilat Sirkkalan kasarmialueella sijaitsevien humanististen tiedekunnan oppiaineiden ja lääketieteellisen tiedekunnan kirjastopalveluille. Uutta toimintamallia ollaan tämän vuoden aikana ottamassa käyttöön myös kauppakorkeakoulun kirjastossa, jossa on menossa yhteistyöhanke Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa.
 
– Uudistusten myötä asiakkaamme saavat entistä paremmat kirjaston asiantuntijapalvelut ja toisaalta modernit tilat kirjastossa tapahtuvaan työskentelyyn. Tulevaisuuden yliopistokirjasto ei ole huopatossutehdas, vaan kommunikointi henkilökunnan ja muiden asiakkaiden kanssa on sallittua ja toivottavaa. Toki täyttä hiljaisuutta vaativallekin työskentelylle taataan myös jatkossa asianmukaiset tilat, Ulla Nygrén lupaa.
 
Tarkemmin kirjastotoimipisteiden uudistuvista tiloista ja palveluita kerrotaan kirjaston www-sivuilla myöhemmin tänä vuonna.

Aiheeseen liittyen:

 

Teksti ja kuva: Jussi Matikainen

 

Asiasana: tilat;kirjastot;tietoaineistot;tilakustannukset;
Tagit:
Julkaistu 31.1.2014 13:50 ,  Päivitetty 31.1.2014 14:58