in English
 
 
Sanomalehtiä ja pienpainatteita – miten kirjasto auttaa historiantutkijaa?

​Olet tullut tunnetuksi Suomen sisällissotaa käsittelevästä tutkimuksestasi.

”Tarkemmin sanottuna olen siis tutkinut sisällissotaan osallistuneita naisia ja heidän myöhempiä kohtaloitaan. Tutkimuskysymyksenäni on ollut, mikä heidän roolinsa oli sodassa, miten heihin suhtauduttiin heti sodan jälkeen ja millaiseksi heidän elämänsä muodostui myöhemmin lapuanliikkeen aikoihin ja aina myöhempien 40-luvun sotien jälkeenkin.”

Aineistoa on siis pitänyt kerätä useamman vuosikymmenen ajalta?

”Kyllä tämä on vaatinut useamman arkiston läpikäymistä. Turun yliopiston kirjastosta tärkeänä apuna ovat olleet Raision sanomalehtikokoelmat. On ollut todella hyödyllistä, että yhdestä ja samasta paikasta löytyvät niin työväen kuin porvaripuolenkin lehdet pitkältä ajanjaksolta eikä kaikkea tarvitse haalia kokoon useammasta paikasta. Näin pystyin esimerkiksi käymään helposti läpi eri lehtien työpaikkailmoituksia sisällissodan jälkeen ja huomaamaan, miten vaikkapa naispalvelijoita etsittäessä usein erikseen kiellettiin punaisia hakemasta paikkaa. Sanomalehdet ovat oleellinen ikkuna menneisyyteen, kun halutaan arvioida ajan henkeä.”

Olet siis ollut tyytyväinen Raision palveluihin?

”Vaikka hieman kaukana lehdet ovatkin, tilat ovat hyvät näin laajalle kokoelmalle. Palvelu on erityisesti ollut aina erinomaista ja henkilökunta on valmis opastamaan ja auttamaan etsinnöissä. Mieleeni on etenkin jäänyt, kun pyydettäessä henkilökunta ystävällisesti kokosi tietoa saatavilla olevista poliittisista aineistoista.”

Oletko sanomalehtien lisäksi käyttänyt hyväksesi myös Raision pienpainatekokoelmaa?

”Olen muutaman vuoden ajan vienyt opiskelijoitani tutustumaan pienpainatteisiin, jotka ovat osoittautuneet varsinaiseksi aarreaitaksi opinnäytetöihin.  Kokoelmasta löytyy esimerkiksi kandidaatin tutkielmiin helposti rajattavia aineistoja, oli kiinnostuksen kohteena sitten vaalit, pohjoismainen yhteistyö, 1970-luvun suomalainen energiapolitiikka tai vaikkapa sotaoikeus.”

Pienpainatteet ovat siis arvokkaita poliittisen historian opetuksessa ja tutkimuksessa?

”Tutkimusaineistoahan riittäisi muillekin kuin historian opiskelijoille. Pienpainatteistahan löytyy esimerkiksi kokoelma saamelaisten tavoista ja perinteistä, väestöpolitiikkaa ja kansanapua käsitteleviä aineistoja sekä erilaisia taiteeseen, juridiikkaan ja koulutukseen liittyviä kokoelmia.

Voisin kuvitella, että esimerkiksi suomen ja ruotsin kielissä pystyttäisiin tekemään mielenkiintoisia diskurssianalyyseja pienpainatteista. Taiteen tutkijoiden taas olisi ehdottomasti hyvä tutustua Raision julistekokoelmaan! Kaiken kaikkiaan vinkkaisin ainakin kaikille ihmistieteiden opinnäytetöitä ohjaaville, että opiskelijat kannattaa tutustuttaa tähänkin lähdekokoelmaan.”

Mielestäsi on siis arvokasta, että Turun yliopiston kirjastolla on käytössä tällaisia aineistoja alkuperäisessä painetussa asussaan?

”On tutkimukselle aivan oleellista, että aineistot ja tutkimuskirjallisuus ovat käsin kosketeltavissa. Mikrofilmit ja digitoidut aineistot eivät ole yhtä käyttäjäystävällisiä kuin paperilehdet. Vaikka digitoituja lehtiä pystyisikin katselemaan kotisohvalta, digitoitujen tekstimassojen läpikäynti on aina raskaampaa. Painettuja aineistoja tarvitaan tulevaisuudessakin!”


Tietoisku:

Turun yliopiston kirjasto on saanut kaikki suomalaiset sanomalehdet vapaakappaleina vuosina 1919-2007. Kokoelmasta voi saada käsiinsä niin pienet paikallislehdet kuin suurimmat päivälehdetkin. Lisäksi kokoelmassa on ulkosuomalaisia sanomalehtiä USA:sta, Kanadasta, Neuvosto-Karjalasta ja Ruotsista.

Turun yliopiston kirjaston pienpainatekokoelma on melko ainutlaatuinen, sillä Turussa on Kansalliskirjaston jälkeen maan kattavin kokoelma pienpainatteita. Pienpainatteet ovat arjen painatteita, jotka tarjoavat monipuolisen läpileikkauksen koko yhteiskuntaan, mm. hinnastot, vuosikertomukset, mainokset ja julisteet.

Vaikka vapaakappaleoikeus alkoi Turun osalta vuonna 1919, on sekä sanomalehti- että pienpainatekokoelmaan saatu lahjoituksina vanhempiakin julkaisuja.

Kierros Raision sanomalehti- ja pienpainatepalveluissa keskiviikkona 16.5., klo 16.30. Ilmoittautumiset kirjasto@utu.fi

Haastattelija: Ilmari Jauhiainen
Tietoisku: Sara Kannisto
Kuvat: Krista Voitto ja Teppo Kahtola


Asiasana: kirjastopalvelut;tietoaineistot;tapahtumat;
Tagit:
Julkaistu 9.4.2018 9:25 ,  Päivitetty 12.4.2018 10:09