in English
 
 
Julkaiseminen UTUPub-julkaisuarkistossa (muut julkaisut kuin opinnäytetyöt/väitöskirjat)
​​
Turun yliopiston julkaisuarkistossa voidaan julkaista opinnäytteiden lisäksi myös muita yliopiston julkaisuja kuten:
  • Laitosten ja tiedekuntien tutkimukseen ja opetukseen liittyvät julkaisut
  • Yliopistossa pidettyjen tieteellisen kokousten konferessijulkaisut
  • Yliopiston oppikirjat
Tekijät vastaavat julkaisemiseen liittyvien oikeuksien selvittämisestä. 

Julkaisemisesta tehdään sopimus  tekijöiden kanssa.


Saat julkaisun julkaisuarkistoon seuraavalla tavalla:

Tämä toimintatapa koskee siis muita julkaisuja kuin väitöskiroja/pro gradu - tutkielmia ja muita opinnäytetöitä kuten laitosten tutkimusraportteja ja muita laitosten julkaisuja. 
  1. Tee sopimus teoksen julkaisemisesta Turun yliopiston julkaisuarkistossa  (PDF-tiedosto) omassa tiedekunnassasi
  2. Lähetä sopimuksen kopio ja itse julkaisu Turun yliopiston kirjastoon esim.
    sähköpostilla julkaisut@utu.fi. Sopimuksen kopio voi olla esim. skannattu liitetiedosto. Mainitse viestissä tiedekunta/laitos, jolle julkaisu kuuluu.

 Tutkimusartikkeleiden rinnakkaiskopioiden tallentaminen

Tutkimusartikkeleiden rinnakkaiskopiot tallennetaan tutkimustietojärjestelmään​ (research.utu.fi). Kirjasto selvittää tutkimusartikkeleiden rinnakkaiskopioiden tallennusoikeudet. Yliopisto suosittaa, että tutkijat tallentavat tutkimusartikkeleidensa vertaistarkastetun käsikirjoitusversion ("final draft") tutkimustietojärjestelmään.


Asiasana: julkaisuarkistot;
Tagit:
 

 Ota yhteyttä

 

Sähköposti: julkaisut@utu.fi
Puhelin:  (02) 333 5870,
varalla (02) 333 9106, 050 560 2106

Postiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Julkaisuarkisto
FI-20014  TURUN YLIOPISTO