in English
 
 
Julkaisusopimukset
Sopimuslomakkeet ovat PDF-muodossa. Ne tulee tulostaa paperille ja täyttää ja allekirjoittaa käsin. Sopimukset allekirjoitetaan ja palautetaan yliopistolle kahtena (2) kappaleena. Toinen kappale jää yliopiston arkistoon, toinen kappale tulee teoksen tekijälle. Arkistoiva yksikkö vaihtelee sopimuksen tyypin mukaan.   

Sopimus julkaisemisestsa Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis-sarjassa

Ohje: Tätä sopimusta käytetään julkaistaessa väitöskirja Annales-sarjassa. Sopimus tehdään kirjastossa Annales-sarjan toimituksessa. Sopimus palautetaan kirjastoon Annales-sarjan toimitukselle. Sopimus allekirjoitetaan kirjastossa (yliopiston edustaja on kirjasto). Osoite: Turun yliopiston kirjasto, Annales-sarja, FI-20014  TURUN YLIOPISTO.  

Sopimus teoksen julkaisemisesta Turun yliopiston julkaisuarkistossa  

Ohje: Tätä sopimusta käytetään tilanteessa jossa väitöskirja on julkaistu painettuna jossakin muussa sarjassa/muun kustantajan toimesta ja väitöskirjan sähköinen rinnakkaisversio julkaistaan Turun yliopiston julkaisuarkistossa. Tämä sopimus täytetään myös silloin kun julkaisuarkistossa julkaistava teos on jonkin muu julkaisu (esim. laitosraportti) kuin opinnäytetyö. Sopimus palautetaan ja allekirjoitetaan omassa tiedekunnassa.  Sopimuksen kopio/tieto siitä, että sopimus on tehty  tulee toimittaa sähköisen version luovuttamisen yhteydessä kirjastoon julkaisuarkiston ylläpidolle. Sopimuksen kopio voi olla esim. skannattu PDF-tiedosto tai kuvatiedosto.   

Sopimus opinnäytetyön julkaisemisesta digitaalisessa muodossa Turun yliopiston julkaisuarkistossa

Ohje: Tämä sopimus koskee pro gradun, diplomityön, syventävien opintojen tutkielman (LL ja HLL-tutkinnot), sivulaudaturtyön tai lisensiaatintyön julkaisemista Turun yliopiston julkaisuarkistossa. Sopimuksen toimitusosoite:

Turun yliopiston kirjasto
Julkaisuarkiston ylläpito (Educariumin kirjasto)
Fi-20014 TURUN YLIOPISTO

Sopimus voidaan allekirjoitaa myös missä tahansa Turun yliopiston kirjaston yksikössä. 
Asiasana: julkaiseminen;julkaisuarkistot;
Tagit: