in English
 
 
Opinnäytetöiden kokotekstin ja tiivistelmän toimittaminen kirjastoon (ennen 1.8.2018 valmistuneet opinnäytteet)
Nämä ohjeet koskevat vanhoja, ennen 1.8.2018 valmistuneita opinnäytteitä. Uusien UTUGradu-järjestelmässä palautettavien opinnäytteiden ohjeet löydät UTUGradu-guidesta​.


Syksystä 2015 lähtien kaikkien Turun yliopiston opiskelijoiden tulee toimittaa pro gradu- tai diplomityön tiivistelmä ja kokoteksti  yliopistolle elektronisessa muodossa arkistointia varten. Kaikista tutkielmista julkaistaan verkossa tiivistelmä; työn kokoteksti julkaistaan vain jos teet siitä sopimuksen kirjaston kanssa. Julkaisemisen tarkoituksena on lisätä tutkimustoiminnan avoimuutta sekä opinnäytetöiden saatavuutta.


Toimi seuraavalla tavalla kun opinnäytetyösi on valmis ja haluat jättää sen arviointiin:

- Lähetä yliopistolle sähköpostin liitetiedostona sekä tutkielman tiivistelmä (samalla kielellä kuin olet kirjoittanut tutkielman) tekstitiedostona (doc, rtf- tai txt-tiedosto) että tutkielman kokoteksti. Kokotekstin tulee olla pdf-muodossa.

-Jos opiskelet humanistisessa tai oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai lääketieteellisessä tiedekunnassa lääketieteen lisensiaatin tai biolääketieteen koulutuksessa, lähetä työ ja tiivistelmä oman tiedekunnan kansliaan.

-Jos opiskelet Turun kauppakorkeakoulussa, lähetä työsi yliopistolle osoitteella julkaisut@utu.fi.

-Jos opiskelet jossain muussa tiedekunnassa tai hammaslääketieteen tai hoitotieteen koulutuksessa, lähetä työ laitoksen/oppiaineen toimistoon.

Nimeä työsi ja sen tiivistelmä omalla opiskelijanumerollasi ja nimelläsi (esim. tiivistelmä 12345_Sukunimi_Etunimi.txt, kokoteksti 12345_Sukunimi_Etunimi.pdf) tai jos työllä on kaksi tekijää, molempien opiskelijanumeroilla ja nimillä.

Tiivistelmän ja kokotekstin saapuminen tarkastetaan oppiaineen toimistossa. Työn hyväksymisen jälkeen tiedekunta toimittaa työn tiivistelmän/kokotekstin kirjastolle. Kirjasto laittaa kaikkien töiden tiivistelmät verkkoon.

Jos haluat julkaista työn kokotekstin verkossa, niin toimi työn hyväksymisen jälkeen seuraavalla tavalla:

-Allekirjoita sopimus opinnäytetyön julkaisemisesta ja toimita se kirjastoon.

  • Yliopisto:  Täytä  Sopimus opinnäytetyön digitaalisesta julkaisemisesta Turun yliopiston julkaisuarkistossa (PDF) työsi hyväksymisen jälkeen. Toimita sopimus mihin tahansa kirjaston asiakaspalveluyksikköön jossa se allekirjoitetaan kirjaston puolesta.Saat itsellesi toisen kappaleen mukaan. Postitse voi lähettää sopimuksen osoitteella: Turun yliopiston kirjasto. Educariumin kirjasto, julkaisutiimi, FI-20014 TURUN YLIOPISTO.

  • Kauppakorkeakoulu: Täytä kaksi kappaletta julkaisusopimusta​ (PDF)  ja  toimita molemmat kappaleet Kauppakorkeakoulun kirjastoon  (Turun yliopiston kirjasto, Kauppakorkeakoulun kirjasto, 20014  Turun yliopisto).

Sopimuksen teon jälkeen kirjasto tallentaa työsi julkaisuarkistoon (UTUPub​). 


HUOM! Opinnäytteen tallentaminen julkaisuarkistoon merkitsee sen julkaisemista. Julkaisemisen yhteydessä tulee ottaa huomioon tekijänoikeuteen liittyvät seikat. Tarkasta, että työssäsi ei ole sellaisia osia (esim. kuvia/karttoja) joihin liittyvät tekijänoikeudet rajoittavat sen julkista levittämistä.

Tekijänoikeudesta: ks. Turun yliopiston graduja koskeva tekijänoikeusohjeistus​ (UTUguides/koulutuksen toimiala). 

  Asiasana: julkaiseminen;opinnäytteet;lisensiaatintyöt;julkaisuarkistot;
  Tagit:
   

   Ota yhteyttä

   


  Yliopisto:
  Turun yliopiston kirjasto,
  Julkaisuarkisto
  20014 Turun yliopisto

  Sähköposti: julkaisut@utu.fi

  Kauppakorkeakoulu:
  Turun yliopiston kirjasto
  Kauppakorkeakoulun kirjasto
  20014  Turun yliopisto

  Sähköposti: julkaisut@utu.fi