in English
 
 
Kirjaston laadunvarmistus ja toimintakäsikirja

Laadunvarmistus voidaan käsittää niiksi menettelytavoiksi, prosesseiksi tai järjestelmiksi, joiden avulla turvataan ja kehitetään kirjaston perustehtäviä, palveluja ja muun toiminnan laatua ja luodaan perusta jatkuvalle kehittämiselle.

Toimintakäsikirja on kirjaston laadunvarmistusjärjestelmän päädokumentti.

Toimintakäsikirjan osat ovat:

  • johtaminen
  • palvelut
  • yhteiskunnallinen vuorovaikutus

 

Asiasana: toimintakäsikirjat;laatu;
Tagit: