in English
 
 
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Turun yliopiston kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto, jonka palvelut ja kokoelmat ovat esteettömästi käytettävissä. Kirjaston eettisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että julkisilla varoilla hankittu uusi tieto saadaan yhteiskunnan käyttöön asioiden ja ilmiöiden ymmärtämistä parantavana tietona.

Turun yliopiston kirjasto on merkittävä kulttuurilaitos. Kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä säädetyn lain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007, SK 1433/2007) mukaisesti se on vapaakappalekirjasto, jonka tehtävänä on säilyttää ja tarjota käyttöön kotimaisia aineistoja vuodesta 1919 lähtien. Vapaakappalekirjastona toimiminen on kirjastolle tärkeä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Vapaakappaleoikeuksin turvataan kansallisen julkaisutuotannon pysyvä arkistointi sekä nykyisen että tulevan tutkimuksen ja muun käytön tarpeisiin.


Alueellisen yhteistyön edellytyksenä on se, että korkeakoulut toimivat mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä. Kirjasto on mukana alueellisessa yhteistyössä verkostoitumalla muiden alueen korkeakoulukirjastojen kanssa. Yhteistyö konkretisoituu mm. Åbo Akademin kanssa yhteisessä EU-tietokeskuksessa, joka palvelee kaikkia EU-tiedon tarvitsijoita.


Kirjasto tuottaa näyttelyitä ja osallistuu alueellisesti muiden organisaatioiden näyttelyihin tarjoamalla käyttöön kattavat tietoaineistot ja erikoiskokoelmat mm. pienpainatekokoelman.


Kirjasto esittelee omia tilojaan ja toimintaansa esittelykierroksin laajalle yleisölle. Kirjasto tarjoaa tilojaan myös Turun yliopiston YVV-toimintaan esim. kirjanjulkistustilaisuuksiin.


Kirjasto toimii kansallisessa ja kansainvälisessä kirjastoverkossa.
Kirjasto tiedottaa toiminnastaan ja markkinoi palvelujaan myös yliopistoyhteisön ulkopuolelle avoimilla www-sivuillaan.

Suunnittelu

Turun yliopistossa yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tutkimukseen ja opetukseen integroituva yliopiston toiminnan osa, johon osallistuvat kaikki toimintayksiköt omista lähtökohdistaan. Yliopiston kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa yhteiskunnallinen vuorovaikutuksen suunnittelu liittyy moniin erilaisiin opetus-, tutkimus- ja hallintohenkilöstön asiantuntijarooleihin.
 
Kirjasto osallistuu Turun yliopiston YVV-toiminnan suunnitteluun yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kehittäminen

Kirjasto kehittää yhteiskunnallista vuorovaikustaan osana Turun yliopiston YVV-toimintaa.
 
Kirjasto kehittää yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyviä palvelujaan yhteistyössä yliopistoyhteisön, asiakkaiden sekä muiden kirjastojen kanssa. Kirjasto luo sidosryhmäkohtaisia palveluita niin tiedeyhteisölle kuin laajemmalle asiakaskunnalleen.
 
Kansallisia yhteistyöverkostoja ovat mm. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto, Kansalliskirjasto ja Suomen tieteellinen kirjastoseura ja kansainvälisiä esim. IFLA, LIBER ja EBSLG. Alueellisen yhteistyön edistäminen tapahtuu paikallisten kirjastojen välisessä vuorovaikutuksessa.
 
 
 

 

Asiasana:
Tagit: